Sökning: "fång"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet fång.

 1. 1. Hästars insulinnivåer – koppling till ras och hull

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Cecilia Winkler; [2019]
  Nyckelord :insulinresistens; fång; överhull;

  Sammanfattning : Insulin är det viktigaste anabola hormonet som reglerar cellernas upptag av glukos. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om överhull är relaterat till förhöjda insulinnivåer och insulinresistens och om det finns några rasskillnader i insulinsvaret hos häst. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan olika utfodringsregimer för andelen fångrelaterade klövhornsskador i en svensk försöksbesättning för mjölkkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Bornold Svanfeldt; [2019]
  Nyckelord :klövsulesår; foderstat; mjölkkor;

  Sammanfattning : Hälta hos mjölkkor utgör ett allvarligt och omfattande djurhälsoproblem. Hälta leder till en försämrad djurvälfärd för korna och till stora kostnader och produktionsförluster för lantbruket. En viktig orsak till hälta hos mjölkkor är allvarliga trauma- och fångrelaterade klövhornsskador såsom klövsulesår och böld i vita linjen. LÄS MER

 3. 3. Fång hos häst och dess association till grovtarmsstörningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Julia Strandberg; [2018]
  Nyckelord :aminer; bete; endotoxiner; exotoxiner; icke-strukturella kolhydrater; inflammatoriska cytokiner; kolhydrater; lameller; matrix metalloproteinaser; fruktaner; spannmål; stärkelse; vallfoder;

  Sammanfattning : Fång är ett systemiskt tillstånd som uppenbarar sig i hoven och innebär en inflammation av hovens lameller. Vid fång kommer förbindelsen mellan hovbenet och hovväggen att upphöra och den drabbade hästen utvecklar olika symptom, bl.a. hälta, och kan drabbas av hovbenssänkning eller hovbensrotation. LÄS MER

 4. 4. Fångesklassificering av blandade fång vid överlåtelse av lös egendom i inkomstslaget näringsverksamhet - Inkomstskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Svensson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; fångesklassificering; blandat fång; blandade överlåtelser; lös egendom; inkomstslaget näringsverksamhet; enskild näringsverksamhet; överlåtare; förvärvare; inkomstskatt; anskaffningsvärde; periodiseringsfond; expansionsfond; sparat fördelningsbelopp; räntefördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid generationsskifte är det vanligt att egendom överlåts till pris som understiger marknadsvärdet, vilket kallas blandat fång. Enbart ett fåtal frågor avseende dessa fång regleras i inkomstskattelagen och för övriga frågor behöver fånget klassificeras som antingen gåva eller köp. LÄS MER

 5. 5. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER