Sökning: "kommunikationskonflikt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kommunikationskonflikt.

  1. 1. För den vars enda verktyg är en hammare, ser alla problem ut som en spik : - En studie av lärares konflikthantering

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Sofia Andersson; Jessica Karlsson; [2011]
    Nyckelord :konflikt; konflikthantering; lärare; kommunikation; relationskonflikt; kommunikationskonflikt; maktkonflikt; skola; fallbeskrivning;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma pedagoger resonerar kring konflikter som kan uppstå. De 18 medverkande lärarna tjänstgör endera på högstadie- eller gymnasieskolor i Hallands län. LÄS MER