Sökning: "krigsfångar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet krigsfångar.

 1. 1. NYUPPTÄCKT BÖNBOK I SKARA. Proveniens, innehållslig och språklig analys, översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Solveig Eliasson; [2019-06-18]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Molitvoslov; handskrift; Skara Stifts- och landsbiblioteket; ryska krigsfångar;

  Sammanfattning : En handskriven bönbok hittades av en tillfällighet i Stifts- och landsbiblioteket i Skara,undersöktes av Antoаneta Granberg och Mirja Varpio och kom att ingå i en katalog överkyrkoslaviska böcker i Göteborgsregionen.1Proveniensen ät mycket oklar och enda belägg är en anteckning om inbindning 1951 vidRiksarkivets bokbinderi i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Halv måne, heligt krig : Radikalisering av muslimska krigsfångar i Halbmondlager under första världskriget – en arkivstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Vera Ericson von Bahr; [2016]
  Nyckelord :Crescent Moon Camp; Radicalization; Radicalization Theory; Jihad; Ottoman Empire; Germany; Relational Perspective; Halbmondlager; radikalisering; radikaliseringsteori; jihad; islamm Osmanska Riket; Tyskland; första världskriget; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : This essay tells the story of the German POW-camp Halbmondlager (eng. Crescent Moon Camp), and explores why the leadership’s goal of radicalizing the Muslim POWs was unsuccessful. Halbmondlager was located in Wünsdorf, an hour away from Berlin, and active during World War I. Inside the walls of the camp, the goal was to turn the ca. LÄS MER

 3. 3. Demokratiska krigsbrott : En studie av tyska krigsfångar i franska och amerikanska händer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Öhlund; [2013]
  Nyckelord :Krigsbrott; andra världskriget; Genevekonventionen; krigsfångar;

  Sammanfattning : I studien kommer jag analysera skillnaden mellan norm och praxis i implementerandet av Genevekonventionen från 1929. Genom en fallstudie av två västerländska, demokratiska stater med samma norm, det vill säga 1929 års Genèvekonvention vill jag studera deras behandling, det vill säga praxis, av tyska krigsfångar från den 11 maj 1942 fram till Västtysklands grundande, den 23 maj 1949. LÄS MER

 4. 4. Kriget mot terrorismen - Paradigmskifte av rättfärdiga metoder i modern krigföring?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Stjärneblad; [2013]
  Nyckelord :Kriget mot terrorismen; Indefinite detentions; Enhanced interrogation techniques; Internationell rätt; Krigsfångar; Habeus Corpus; Tortyr;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analytiskt granska och undersöka de legala aspekter som uppstått i samband med kriget mot terrorismen. Bush-administrationens juridiska argumentation kring praktikerna indefinite detentions och enhanced interrogation techniques står i fokus. LÄS MER

 5. 5. Röda korset - En idé blev verklighet : En världsomspännande förening grundas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Josefin Zimmergren; [2012]
  Nyckelord :Röda Korset; Henri Dunant; Elsa Brändström; ideologi; krigsfångar; sjukvård; frivillig;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur Röda Korset har utvecklats från en idé till en etablerad hjälporganisation i det moderna samhället.Organisationen fick sitt avstamp i och med Henri Dunants bok Europas blodband - minnen från Solferino som kom att påverka hur vi ser på frivillig hjälp i dag. LÄS MER