Sökning: "kulturanalytiska begrepp"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kulturanalytiska begrepp.

 1. 1. Marknadsföringen av svenskt griskött : en analys av budskap

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elisabeth Hugne; [2012]
  Nyckelord :Marknadsföring; griskött; grisproduktion; budskap;

  Sammanfattning : Den svenska grisnäringens lönsamhet har varit bristfällig länge. Utgångspunkten i denna uppsats är att marknadsföringen av svenskt griskött påverkar lönsamheten genom konsumentens uppfattning som bildas från bland annat marknadsföringen och media. LÄS MER

 2. 2. Spelar det någon roll vem man är? - om fyra lärares socialisation och didaktiska förhållningssätt i ett genus- och jämställdhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petra Alfe-Åslund; [2007-08-31]
  Nyckelord :Värdegrund; Genuspedagogik; Jämställdhet; Socialisation; Didaktik; Grundskola; Kulturanalys;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur fyra lärares socialisationsprocesser och bakgrunder på olika vis hänger samman med deras didaktiska ställningstaganden i ett genus- och jämställdhetsperspektiv. För att uppnå syftet har jag valt att genomföra en kvalitativ intervjuundersökning med en abduktiv förklaringsansats. LÄS MER