Sökning: "kumulativ forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden kumulativ forskning.

 1. 1. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bergman; Filip Larsson; [2021]
  Nyckelord :Högteknologiska förvärv; Sverige; värdeskapande; eventstudie; onormal avkastning; relativ storlek;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker ifall högteknologiska förvärv är värdeskapande eller inte i  Sverige. I tidigare forskning råder det skiljaktiga meningar huruvida företagsförvärv är  värdeskapande överhuvudtaget. I högteknologiska bolag är innovation och kunskap centralt  vilket kan påverka framgången för förvärv. LÄS MER

 2. 2. Free float och marknadsreaktionen vid annonsering av kvartalsrapporter : En studie av svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Sundelin; Anton Pellettieri Hennig; [2021]
  Nyckelord :free float; marknadsreaktioner; avvikelseavkastning; kvartalsrapportering; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns en effekt av free float på avvikelseavkastning vid publicering av kvartalsrapporter på den svenska aktiemarknaden. Urvalet består av A- och B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm som studeras under Q2, Q3och Q4 år 2020. LÄS MER

 3. 3. Underreaktion och marknadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

 4. 4. Marknadens reaktion vid vinstvarningar : Har informationsinnehåll och företagsstorlek effekt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindgren; Fredrik Larshamre Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Vinstvarning; avvikelseavkastning; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den svenska kapitalmarknadens reaktion vid vinstvarningar samt huruvida det kan observeras en skillnad baserat på informationsinnehåll i vinstvarningar och företagsstorlek. Urvalet består av 143 observerade vinstvarningar som utfärdats av svenska börsnoterade bolag under 2013–2019. LÄS MER

 5. 5. Förändring av kreditbetyg : En eventstudie om dess påverkan på aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Pettersson; Filip Blecher; [2020]
  Nyckelord :Kreditbetyg; avvikelseavkastning; effektiva marknadshypotesen; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida den faktiska avkastningen för företag noterade på Stockholmsbörsen skiljer sig från den förväntade avkastningen vid annonseringen av en förändring i företagets kreditbetyg. En eventstudie har utförts för att mäta denna avvikelseavkastning vid annonseringen av både uppgraderingar och nedgraderingar i kreditbetyg för perioden Januari år 2009 till och med November år 2019. LÄS MER