Sökning: "kumulativ forskning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden kumulativ forskning.

 1. 1. Underreaktion och marknadseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Adam Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

 2. 2. Marknadens reaktion vid vinstvarningar : Har informationsinnehåll och företagsstorlek effekt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindgren; Fredrik Larshamre Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Vinstvarning; avvikelseavkastning; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den svenska kapitalmarknadens reaktion vid vinstvarningar samt huruvida det kan observeras en skillnad baserat på informationsinnehåll i vinstvarningar och företagsstorlek. Urvalet består av 143 observerade vinstvarningar som utfärdats av svenska börsnoterade bolag under 2013–2019. LÄS MER

 3. 3. Förändring av kreditbetyg : En eventstudie om dess påverkan på aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Pettersson; Filip Blecher; [2020]
  Nyckelord :Kreditbetyg; avvikelseavkastning; effektiva marknadshypotesen; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida den faktiska avkastningen för företag noterade på Stockholmsbörsen skiljer sig från den förväntade avkastningen vid annonseringen av en förändring i företagets kreditbetyg. En eventstudie har utförts för att mäta denna avvikelseavkastning vid annonseringen av både uppgraderingar och nedgraderingar i kreditbetyg för perioden Januari år 2009 till och med November år 2019. LÄS MER

 4. 4. Kan du förklara hur du tänkte? : En kumulativ studie om matematiska resonemang och vilket sätt de bidrar till lärande i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Arbete i grupp; Diskussioner; Lärande; Resonemang; Samtal; Tal i bråkform; Tallinjen;

  Sammanfattning : Tal i bråkform anses som ett arbetsområde som både lärare anser är svårt att lära ut och eleveratt lära, särskilt när det är i kombination med en tallinje. Forskning visar att mycket avmatematiken framförs via envägskommunikation, oftast genom lärare till elev. LÄS MER

 5. 5. Företagsförvärv av teknik och industribolag : hur branschtillhörighet påverkar abnorm avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Allan Karem; Mårten Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Företagsförvärv; fusioner; abnorm avkastning; kumulativ abnorm avkastning; teknikbolag; industribolag; eventstudie;

  Sammanfattning : Förvärvsaktiviteten i världen har ökat drastiskt de senaste decennierna. Likaså har en stor mängd forskning publicerats om vad förvärvarens konsekvenser blir för de berörda bolagen. Idag utgörs en allt större andel av dessa förvärv av teknikbolag. LÄS MER