Sökning: "lee westerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lee westerlund.

  1. 1. Nutida abortmotstånd i Sverige : En ideologianalys av inom- och utomparlamentariska aktörer

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Ulrika Westerlund; [2019]
    Nyckelord :Abort; abortmotstånd; reproduktiva rättigheter; samvetsfrihet; vårdvägran; feminism; anti- genusideologi; Sverige; Sverigedemokraterna; Kristdemokraterna; Kristna Värdepartiet; Människorätt för ofödda; Människovärde; Respekt; Livsval; Skandinaviska människorättsjuristerna; Alliance Defending Freedom; Skandinaviska förbundet; Motgift; ideologianalys; inramning; kommunikationsramar; vilket är det framställda problemet; manifesta och latenta ideologier; mänskliga rättigheter.;

    Sammanfattning : I uppsatsen görs en kritisk ideologianalys av det nutida svenska abortmotståndet utifrån ett feministiskt perspektiv. Med hjälp av Carol Lee Bacchis metod ”Vilket är det framställda problemet?” synliggörs hur Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, olika kristna och högerextrema abortmotståndare, samt aktörer i de svenska rättsprocesserna om ”samvetsfrihet” för barnmorskor, framställer problemen med abort. LÄS MER