Sökning: "linjärelastisk modell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden linjärelastisk modell.

  1. 1. Stålförstärkning av limträbalkar för att öka hållfasthet och styvhet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Fredrik Lindahl; Mateusz Kjellkvist; [2014]
    Nyckelord :limträ; balkar; förstärkning; hållfasthet; styvhet; stål; linjärelastisk modell; provning; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : In today’s housing market, open house plans are requested increasingly. This puts a demand on the beams being used to manage longer spans and is therefore exposed to larger loads. To manage these larger loads, one solution is to increase the beam dimensions. LÄS MER