Sökning: "luftläckage i bostäder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden luftläckage i bostäder.

 1. 1. Lufttäthetens inverkan på energiberäkningar för byggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johanna Persson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med höjda energipriser och ökad medvetenhet om naturresursernas ändlighet har intresset för energieffektivisering ökat inom alla områden. I ett av riksdagens miljökvalitetsmål anges att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 % till år 2020 i förhållande till den användning som var 1995. LÄS MER

 2. 2. Energibalansberäkning för flerbostadshus : projekterad energianvändning jämfört med beräknad energianvändning med uppmätta värden för Gävle Strand Etapp 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Robin Andersson; [2011]
  Nyckelord :BV2; energy; air leakage; apartment buildings; kWh m2; years; temperature efficiency; Sveby; FTX system; BV2; energianvändning; luftläckage; flerbostadshus; kWh m2; år; temperaturverkningsgrad; Sveby; FTX-system;

  Sammanfattning : Den beräknad mängd energi en byggnad gör av med på ett år visar huruvida den bidrar till ett hållbart samhälle eller inte. AB Gavlegårdarna arbetar inte enbart med att projektera fram förslag till lösningar för framtidens bostäder utan riktar även in sig på sitt nuvarande bestånd när det kommer till energianvändning i flerbostadshus. LÄS MER