Sökning: "målprestationer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet målprestationer.

  1. 1. Performance Management i svenska företag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Nizam Arif; Filip Schou; Johan Mårtensson; [2008]
    Nyckelord :Performance; management; prestationsutvärdering; utvärdering; medarbetare; målprestationer; måluppföljning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur Performance Management-system praktiseras inom svenska organisationer. Med utgångspunkt ur de teorier och modeller som återfinns i litteraturen ska sedan resultatet analyseras. Samtliga av de undersökta industrikoncernerna har tagit till sig PM-synsättet och praktiserar det i någon mån. LÄS MER