Sökning: "maja klinga"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden maja klinga.

 1. 1. Disease knows no borders : an online ethnographic case study during the Covid-19 pandemic

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Maja Klinga; [2020]
  Nyckelord :gender; inequality; biopolitics; pandemics; intersectionality;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the reactions and expressions towards the governmental regulations amongst  Swedes in Spain during the Covid-19 pandemic. This is a qualitative online ethnographic case study where a online forum is analysed through a content analysis. LÄS MER

 2. 2. Hur konstrueras den kvinnliga journalisten? : - en kvalitativ intervjustudie om kvinnliga journalisters upplevelser av hot och hat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Klinga; [2018]
  Nyckelord :journalism; genus; hot; den heterosexuella matrisen;

  Sammanfattning : Journalister är den yrkesgrupp i Sverige som utsätts för mest hot och hat. Kvinnliga journalister ses som särskilt utsatta för att det hot och hat som riktas mot dem ofta tycks vara av grövre och mer sexistisk karaktär. LÄS MER