Sökning: "matrix"

Visar resultat 1 - 5 av 1891 uppsatser innehållade ordet matrix.

 1. 1. Evaluating trace link visualizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Fredrik Johansson; Themistoklis Ntoukolis; [2021-03-03]
  Nyckelord :Traceability; Eclipse Capra; traceability visualizations; computer science; engineering; project; thesis; requirements; change impact analysis; matrix; sunburst;

  Sammanfattning : Traceability has become a very important part of the software development lifecycle andtherefor a lot of research has been done and is being done about it. Our aim with thispaper is to explore and evaluate the effect that different traceability visualizations haveon the workload and find the most optimal visualizations that users will benefit more byusing in their projects. LÄS MER

 2. 2. Balanserade latinska kvadrater

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Johanna Stattin Gustavsson; William Dolk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En latinsk kvadrat är en n x n-matris vars n element förekommer exakt engång i varje rad och varje kolumn. En balanserad latinsk kvadrat har det ytterligarevillkoret att två element endast får ha positionerna bredvid varandraexakt en gång radvis. LÄS MER

 3. 3. Selection of a product component for topology optimization and additive manufacturing

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Marcus Svensson; [2021]
  Nyckelord :Product development; Semi structured interview; Component selection; Topology Optimization; Additive Manufacturing; Finite Element Analysis; Computer Aided Engineering;

  Sammanfattning : This is a master thesis research on how to select the right components in a product, considering reducing the weight with topology optimization (TO) and adaption for additive manufacturing (AM). It is well established that manufacturing of complex structures can be achieved with AM, the possibility of integrating assembled components and improve features will therefore be investigated. LÄS MER

 4. 4. Experimental acceleration Measurements and Finite Elements Modeling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ibrahim Alnimairi; Salim Arrabi; [2021]
  Nyckelord :signal processing. PSD; mode shapes; Mdof; Sdof; PSDT-SVD; finite element modelling;

  Sammanfattning : Heavy crushing machines under their production shifts, creates various levels of vibration, noise and dynamic forces which can be transferred to other parts of the industrial unit. Such kind of factors applies continuous forces on machine parts which can cause gradual fatigue, creep and eventually failure of machine. LÄS MER

 5. 5. ”Man ska vara medveten om vilken makt man har” : En studie om socialarbetares syn på makt och maktrelationer inom socialtjänsten i relation till yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Saga Molteberg Lundén; [2021]
  Nyckelord :power; power relations; social workers; authorities; therapists; makt; maktrelationer; socialarbetare; myndighetsutövare; behandlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med utgångspunkt i socialarbetares erfarenheter undersöka synen på och medvetenhet om makt i form av maktutövning och maktrelationer gentemot klienter. Vidare undersöktes om detta skiljer sig beroende på om socialarbetaren har en myndighetsutövande eller en behandlande roll och vilka arbetsuppgifter de utför. LÄS MER