Sökning: "mats lantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mats lantz.

  1. 1. Grupptrötthet : En attitydundersökning om hur grupptrötthet uppstår och vad dess effekter är.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Mats Gustafsson; Malin Lantz; [2006]
    Nyckelord :group weariness; attitudes; expectations; psychosocial health; team orientation; individuals; groups; organizations; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : In today's society there is a trend in progress that it is positive and effective to have working groups or teams in organizations. But is it really all good? This essay explores this question through the concept "group weariness". LÄS MER