Sökning: "miljöklassning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet miljöklassning.

 1. 1. Miljöklassning av en idrottshall i Hjorthagen : En granskning av miljökraven för Miljöbyggnad, BBR 22 och Passivhus

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sara Breding; Edona Dinaku; [2017]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Passivhus; BBR 22; Environmental requirements; Hjorthagshallen; Sports; Miljöbyggnad; Passivhus; BBR 22; Miljökrav; Hjorthagshallen; Idrottshall; Indikator;

  Sammanfattning : Företag inom byggsektorn strävar efter att minimera byggnaders energianvändning och att minska miljöpåverkan genom hela byggprocessen. Byggherrar ställer ofta krav på att ett byggprojekt ska uppnå vissa miljökrav eller att byggnaden ska miljöcertifieras. LÄS MER

 2. 2. Miljöklassning av flygresor : Hur människor kan motiveras flyga med minst miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Joel Larsson; Andreas Schennings; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag orsakar utsläppen från passagerarflyg ungefär 4-5 % av de sammantagna klimatpåverkande utsläppen som människan står för. Om FN:s klimatmål skall kunna nås behöver dessa utsläpp minska. Detta arbete ämnar därför undersöka hur människor kan motiveras att resa med de flyg som släpper ut minst. LÄS MER

 3. 3. Miljöbyggnad nivå Silver : Fallstudie brf Stenhuggaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Cecilia Krusing; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har miljö och hållbarhet fått en större betydelse för bygg- och fastighetsbranschen. En rad miljöcertifieringar för byggnader har vuxit fram. Miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council (SGBC) är ett svenskt certifieringssystem för att certifiera byggnader inom Energi, Inomhusmiljö och Byggvaror. LÄS MER

 4. 4. En studie om miljöklassningssystemet CEEQUAL : Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Seham El Masry; My Ngoc Hoang; [2014]
  Nyckelord :CEEQUAL; Environmental certification; Environmental quality objectives; Assessor; Ratification; CEEQUAL; Miljöcertifieringssystem; Miljökvalitetsmål; Assessor; Ratificering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att främja den hållbara utvecklingen i anläggningssektorn. Målet med rapporten är att visa hur miljöklassningssystemet CEEQUAL kan förbättras samt hur användningen kan främja hållbar utveckling i mark och anläggningsprojekt i Sverige. LÄS MER

 5. 5. CEEQUAL : Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i produktionen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Gianbattista Catapano; Zanyar Kadir; [2014]
  Nyckelord :CEEQUAL; sustainability assessment; economic; social and environmental sustainability; environmental management system; Skanska´s environmental practices; CEEQUAL; miljöklassning; miljö- social- och ekonomisk hållbarhet; ledningssystem; Skanskas miljörutiner;

  Sammanfattning : CEEQUAL är ett klassningssystem utvecklad av ICE, den brittiska Institutionen för Civilingenjörer, för att bättra på anläggningsbranschens sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsarbete. Systemet utvecklades år 2003 och användes fram till år 2011 endast i Storbritannien och Irland. LÄS MER