Sökning: "modal shift"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden modal shift.

 1. 1. Mobilitet inom detaljhandeln: En jämförande studie av resvanor bland anställda inom detaljhandeln i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Florén Göransson; Óli Valur Viglundsson; [2020-09-04]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; detaljhandel; Frölunda torg; innanför vallgraven; resvaneundersökning; resvanor; modal shift;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the travel habits of the employees in retailing within the region ofGothenburg. In particular, the thesis aims to identify differences in modes of travel betweenemployees from the peripherally located retailing area of Frölunda torg and the businesseslocated within the moat in the center of the city. LÄS MER

 2. 2. The impact of the Fehmarn Belt link on modal choice - An investigation of potential modal shift on Sweden’s foreign trade

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Robertsson; Simon Möller; [2020-06-22]
  Nyckelord :Cross-border barriers; Fehmarn Belt tunnel; Intermodality; Modal choice; TEN-T;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Implementing Inland Waterway Transportation as a mode for Construction Logistics in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Dimitrios Zacharopoulos; Badreddine El Rharbi; [2020-06-22]
  Nyckelord :inland waterway transportation; sustainable transportation; modal shift; construction logistics; urban transport;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. The Influence of the Port of Gothenburg towards Inland Mode Choice Decision-Making

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gissel Ruiz; Dimitris Soumpasis; [2020-06-16]
  Nyckelord :Inland Terminal; environmental incentives; sustainable transport; intermodal transport; ports; mode choice; modal shift;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. Affecting the modal choice: efficiency in modern transport planning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Therese Linde; [2020]
  Nyckelord :Modal shift; modal split; sustainable transport modes; bicycle; survey; interview study; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the most prioritized goals in transport planning of today is the cost-effective goal to shift the modal split in favour of sustainable transport modes, as e.g. bicycle. The aim of this master thesis is to investigate how to efficiently and successfully realize such transport planning. LÄS MER