Sökning: "Indonesia"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet Indonesia.

 1. 1. IS THE FUTURE OF EU TRADE GREEN? Trade and Sustainable Development Chapters in the EU’s Free Trade Agreements in Asia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Chiara Foramitti; [2019-09-13]
  Nyckelord :Sustainable Development; Free Trade Agreements; Trade and Sustainable Development Chapter; Green Trade Agreements; Market Power Europe;

  Sammanfattning : Since the free trade agreement between the EU and South Korea was signed in 2009, each EU free trade agreement includes a Trade and Sustainable Development chapter. This chapter should improve labour conditions and mitigate environmental risks due to the global trade growth. LÄS MER

 2. 2. Att vara förberedd inför en naturkatastrof – En intervjustudie med sjuksköterskestudenter i Indonesien

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felix Ljunggren; Ingrid Lindén Moen; [2019-08-16]
  Nyckelord :Disaster nursing; Education; Indonesia; Nursing students; Qualitative content analysis; Suffering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Naturkatastrofer dödar ca. 90 000 människor varje år, och flera miljoner drabbas årligen. Naturkatastrofer definieras bland annat som jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott. LÄS MER

 3. 3. Extraordinary or Ordinary at Best? - An Empirical Study on the Application of Machine Learning Tools for Proxy Means Tests in Poverty Targeting

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Nicolas Leicht; Colja Maser; [2019]
  Nyckelord :Poverty targeting; Proxy means tests; Machine learning; Household surveys;

  Sammanfattning : Proxy means tests are a widely used approach in development programs where the beneficiaries need to be determined through targeting. These tests apply a standard econometric method, ordinary least squares, to predict consumption levels using household characteristics as input variables. LÄS MER

 4. 4. Application of Circular Economy to SME Batik Dyeing and Finishing : Sustainability Vetting of Ciwaringin Batik

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maja Harren; [2019]
  Nyckelord :Batik; Circular Economy; SME; Indonesia;

  Sammanfattning : This study is part of a feasibility study conducted by the Sustainability and Resilience Company (su-re.co), and is identified within this report as the sustainability vetting. LÄS MER

 5. 5. Attitudes towards corporate environmental responsibility among future business leaders : A field study on students in Denpasar, Indonesia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Baudlot; Emil Engholm; [2019]
  Nyckelord :Corporate Environmental Responsibility; sustainability; environment; waste; plastic; attitudes; Denpasar; Bali; Indonesia; students; companies; Corporate Environmental Responsibility; hållbarhet; miljö; avfall; plast; attityder; Denpasar; Bali; Indonesien; studenter; företag;

  Sammanfattning : This is a quantitative case study in which attitudes towards Corporate Environmental Responsibility (CER) among management students at Udayana University in Denpasar on the island of Bali in Indonesia, have been investigated. The aim of the study is to investigate the attitudes towards CER among future business leaders in Bali. LÄS MER