Sökning: "jämförande fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 2. 2. Brasilien och skiftet i det sydamerikanska samarbetet : En jämförande fallstudie av de sydamerikanska relationerna under regeringarna PT och Jair Bolsonaro

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Marcello Guerra Rumi de Lima; [2021]
  Nyckelord :Brazil; South-American cooperation; PT; Bolsonaro; Brazilian foreign policy; ideas; constructivism.; Brasil; cooperação sul-americana; PT; Bolsonaro; política externa brasileira; ideias; construtivismo.;

  Sammanfattning : In recent years, Brazil has clearly undergone a shift in its handling of the South Americancooperation. One of the pointed reasons have been the recent ideological changes and disputes inthe country, which can be especially observed in the PT and Jair Bolsonaro governments,respectively. LÄS MER

 3. 3. Förtätning som praxis – finns det plats för folkhälsa? : En diskursanalys av Gottsundaområdets och Östra Sala backes stadsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :stadsplanering; Uppsala; förtätning; folkhälsa; diskursanalys;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks förtätningsdiskursen på ett kvalitativt sätt utifrån ett folkhälsoperspektiv i Uppsalakommuns stadsplanering. Studien är konstruerad efter forskningsdesignen fallstudie för att i ett jämförande syftenärmare studera två stadsutvecklingsprojekt innehållandes förtätning. LÄS MER

 4. 4. Den röda hyllsektionen : En kvantitativ studie om färgers uppfattning med fokus på TexMex

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alexandra Larsson Mercado; Alexandra Jansson; Maria Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Färgsymbolik; färgnormer; TexMex; enkätundersökning; Santa Maria; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : ”Tacohyllan”, ett begrepp som kommit att utvecklas till ett intressant samhällsfenomen och Santa Maria är det märke som många på den svenska marknaden direkt kopplas till kryddor och TexMex. Santa Maria tycks dessutom vara ett av de märken som positionerar sig som störst inom taco-sortimentet i svenska livsmedelsbutiker. LÄS MER

 5. 5. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [2021]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER