Sökning: "jämförande fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie.

 1. 1. Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elias Svensson; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Avvikelser; kommunikation; arbetsberedning; BIM; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. LÄS MER

 2. 2. Har NPM påverkat kommunernas ledning? : En undersökning om Eskilstuna kommunkoncern

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Caroline Robertsson; [2019]
  Nyckelord :NPM; Ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Eskilstuna kommuns styrning för att se om dem är påverkade av NPMs tankar om hur organisationer ska styras. För att undersöka detta använder jag mig av en kvalitativ innehållsanalys där jag undersöker kommunens policyer angående ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Torget : Torget En jämförande studie över två svenska torg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emma Richardsson; [2019]
  Nyckelord :Torg; planering; offentligt rum; plats;

  Sammanfattning : Torg har genom historien varit en viktig del av stadslivet och fortsätter att vara en central del i städer världen över. Detta arbete syftar till att belysa hur torg planeras idag och vilka teorier som finns för utformandet av offentlig plats. En fallstudie av två torg ligger som grund för arbetet. LÄS MER

 4. 4. För att du inte ska gå vilse. Om översättningen av tempus och aspekt i en roman av Patrick Modiano

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Linn Apelmo; [2019]
  Nyckelord :aspekt; tempus; aktionsart; imparfait; passé simple; Patrick Modiano; översättning; jämförande grammatik; franska; svenska; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks översättningen av de franska dåtidstempusen passé simple och imparfait till svenska med fokus på aspekt och stil. Uppsatsen är en fallstudie av romanen Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier av Patrick Modiano och den svenska översättningen För att du inte ska gå vilse i kvarteret gjord av Anna Säflund-Orstadius. LÄS MER

 5. 5. Demokratiseringsprocessen i MENA : En jämförande fallstudie om arabiska våren i Jemen och Tunisien

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Said Qaas; [2019]
  Nyckelord :Democratization Process; Yemen; Tunisia; Arab Spring.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze and compare why Yemen’s democratization process failed while Tunisia’s succeed after the Arab spring. The main question of this paper is: Why did the democratization process in Yemen failed, but succeeded in Tunisia after the Arab Spring emergence in year 2011 based on Diamonds theory? The method that applied to this study is a comparative case study in form of “Most Similar System Design” known as “MSS-design”. LÄS MER