Sökning: "modern krigföring"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden modern krigföring.

 1. 1. DET MODERNA KRIGET

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nicholas Bertel; Niklas Tornesjö; [2019]
  Nyckelord :hybrida hot; hybridkrigföring; hybrid warfare; krigskonst; militärteori; modern krigföring; strategi.;

  Sammanfattning : Abstract: The objective with this thesis is to create a deeper understanding of Hybrid Warfare and through that support the Swedish Armed Forces with encompassing their perspective. The thesis is based on a hermeneutic paradigm, an inductive approach and a qualitative method, which is inspired by Grounded Theory. LÄS MER

 2. 2. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 3. 3. The Principle of Distinction in Modern Warfare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Ribbenvik; [2018]
  Nyckelord :Public international law; international humanitarian law; the principle of distinction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Distinktionsprincipen är en av de mest fundamentala principerna i internationell humanitär rätt. Distinktionsprincipen grundades i St. Petersburgdeklarationen från 1868 och syftade till att minska det dödliga våldet mot civila i väpnade konflikter. LÄS MER

 4. 4. Principen om marin överraskning i princip

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Linus Steén; [2018]
  Nyckelord :Surprise; modern; naval; warfare; principles of war; LTTE; Sea tigers; General Belgrano; Sun Zi; Clausewitz; Castex; Vego; Överraskning; modern; marin; krigföring; sjökrigföring; grundprinciper; LTTE; Sjötigrarna; General Belgrano; Sun Zi; Clausewitz; Castex; Vego;

  Sammanfattning : The principle of war, surprise, has long been criticized for being imprecise and in need of interpretation. Some believe it is because of this ambiguity that the principle has survived in military doctrine. The purpose of the study is thereby to empirically test the principle of surprise to investigate its validity in modern naval warfare. LÄS MER

 5. 5. 'The future is not digital: it's human.' : Hvorfor moderne teknologisk krigføring påvirker anvendelsen av oppdragstaktikk negativt

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Eskild Walnum; [2018]
  Nyckelord :oppdragstaktikk; revolutioninmilitaryaffairs; nettverksbasertforsvar; effektbaserteoperasjoner; landmakt; denandre Libanonkrigen; OperationIraqiFreedom;

  Sammanfattning : Mission command is the preferred command philosophy of many nations’ armies, in order to handle the battlefield chaos and uncertainty. At the same time, some research claims that modern technological warfare is the better tool for handling chaos and turning it into certainty. LÄS MER