Sökning: "modern krigföring"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden modern krigföring.

 1. 1. Maskirovka 2.0 : nydaning och kontinuitet i rysk krigföring

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars Gärtner; [2020]
  Nyckelord :krigsvetenskap; Ryssland; Sovjetunionen; Georgien; Ukraina; Krim; Georgienkriget; Krimkrisen; hybridkrigföring; ickelinjär krigföring; vilseledning; informationskrigföring; subversion; Maskirovka; reflexiv kontroll; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : The characteristics of the Russian military operations during the Russo-Georgian War of 2008 and again in the Crimean Crisis 2014, were “rude awakenings” to a shift in the strategic behaviour of Russia, not refraining from military aggression as means to political aims. In the aftermath of these “strategic shocks”, the scholarly debate on how to interpret and understand these limited wars, has several ongoing discussions, among which is whether this modern Russian style of warfare, as demonstrated in Moldova, Georgia, Ukraine and elsewhere, really is a novel concept or plainly “old wine in a new bottle”. LÄS MER

 2. 2. En analys av rysk krigföring i Georgienkonflikten 2008 utifrån Full-Spectrum Conflict

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Engstrand; [2020]
  Nyckelord :Full-Spectrum Conflict; rysk krigföring; Georgien;

  Sammanfattning : The Russian way of conducting war has been a topic of discussion during a long time. Several theories have tried to conceptualize the Russians means and methods during conduct of war. LÄS MER

 3. 3. Bevisfrågor och staters rätt till självförsvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; rätten till självförsvar; art. 51 FN-stadgan; bevisfrågor; bevisnormer; Oil Platforms; bevistema; bevisbörda; beviskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters rätt till självförsvar är ett undantag till det generella våldsförbudet och utgör ett såväl centralt som flitigt omskrivet område inom folkrätten. Regleringen för rätten kan påstås vara relativt enkel att återge så som den uttrycks i art. 51 av FN-stadgan och i ljuset av den internationella sedvanerätten. LÄS MER

 4. 4. Amerikansk samtida krigföring : En kvalitativ studie om amerikansk samtida krigföring med utgångspunkt i New Generation Warfare

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mohammed Abdulrazzaq; [2020]
  Nyckelord :New Generation Warfare; Russian Warfare; U.S Warfare; hybridkrigföring; asymmetrisk krigföring; Afghanistan; Irak;

  Sammanfattning : The wars in the Middle East (Afghanistan and Iraq) in which the United States has been involved are widely debated and often seen as asymmetrically full-scale wars. What is characteristic of these conflicts are that there is no research to map these conflicts regarding the US application of hybrid warfare. LÄS MER

 5. 5. DET MODERNA KRIGET

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nicholas Bertel; Niklas Tornesjö; [2019]
  Nyckelord :hybrida hot; hybridkrigföring; hybrid warfare; krigskonst; militärteori; modern krigföring; strategi.;

  Sammanfattning : Abstract: The objective with this thesis is to create a deeper understanding of Hybrid Warfare and through that support the Swedish Armed Forces with encompassing their perspective. The thesis is based on a hermeneutic paradigm, an inductive approach and a qualitative method, which is inspired by Grounded Theory. LÄS MER