Sökning: "museums"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade ordet museums.

 1. 1. Traditionell timring - En studie kring en förindustriella verktyglåda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Gustav Jonsson; [2021-04-19]
  Nyckelord :Handtools; log building; timber building; traditional methods; craft Timring; handverktyg; traditionella metoder; liggtimring; hantverk; timmerbyggnader;

  Sammanfattning : This work brings up the subject of importance in the use of traditional tools in the process ofmaking timber buildings. Who they were, what they looked like, their usage and if there is anyconnection between usage and design. In today’s literature they are well documented but not inany form of practice. LÄS MER

 2. 2. MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2021-01-19]
  Nyckelord :heritage management; heritage professionals; LGBT heritage; inclusion;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36.... LÄS MER

 3. 3. ”Inte som att läsa hemma direkt” : Faktorer som påverkar besökares tillgänglighet till introducerande konstutställningstexter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Tengblad; [2021]
  Nyckelord :Educational aspects of museums; Solo exhibitions Art ; Art museum visitors; Field work; Visual communication in art; Museum labels.; Museipedagogik; konstutställningar; museibesökare; fältarbete; visuell kommunikation; skyltar; förutsättningar.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the factors that influence whether visitors to art exhibitions experience accessible introductory art labels or not. From the need of making art exhibitions and their communication available to more people of society the aim with this study is to increase awareness about the factors that influence accessibility and generate ideas about useful theory concerning accessible labels. LÄS MER

 4. 4. När hem blir till museum - atmosfärer för en patisk estetik. Axel Munthes Villa San Michele & Jacques d'Adelswärd Fersens Villa Lysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Anna Wickström; [2021]
  Nyckelord :Pathic aesthetics; phenomenology; atmospheres; felt-body; Capri; Anacapri; Italy; Axel Munthe; Villa San Michele; Jacques d’Adelswärd Fersen; Villa Lysis; Villa Fersen; architecture; museums; homes; turn-of-the-century homes; writers; The Story of San Michele.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Villa San Michele and Villa Lysis, formerly homes to Swedish doctor Axel Munthe and baron Jacques d’Adelswärd Fersen, now stand as two museums in Capri, Italy. The essay investigates their current state through a phenomenological tour, complying with Tonino Grifferos’s theory of a neo-phenomenological and philosophic “pathic aesthetic”. LÄS MER

 5. 5. Cool grotta! : En fallstudie om användarupplevelse i webbaserade virtuella turer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Fannie Falk Faye; Galina Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Virtual museums; presence; immersion; UX; flow; Virtuella museer; närvaro; inlevelse; användarupplevelse; flow;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har fler och fler verksamheter inom kulturkontexten utforskat nya sätt att presentera sitt innehåll för publiken. Ett sådant är webbaserade virtuella turer där möjlighet skapas för en intresserad allmänhet att besöka unika platser, ta del av kunskaper på ett interaktivt sätt och pröva nya sätt att besöka ett museum eller en historisk plats. LÄS MER