Sökning: "nåd"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet nåd.

 1. 1. Nåd & Natur. En läsning av Kathryn Tanner i ljuset av Henri de Lubac

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Peter Sader; [2018-01-29]
  Nyckelord :grace; nåd; nature; natur; Henri de Lubac; Kathryn Tanner; Imago Dei;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to compare the theology of ‘Nature and Grace’ of contemporary scholar Kathryn Tanner and mid-1900 catholic theologian Henri de Lubac. The reason for choosing these theologians lies in that Tanner draws many of her ideas from de Lubac. LÄS MER

 2. 2. Paulus och dopet. : En analys av dopet i Romarbrevet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2018]
  Nyckelord :Dop; Paulus; Kristus; Adam; bibelvetenskap; Romarbrevet; argumentation;

  Sammanfattning : Hur använder sig Paulus av dopet i sin argumentation och vad är dopets funktion i Romarbrevet 5:12-6:14? Jag delade in Romarbrevet 5:12-6:14 i mindre delar för att kunna göra mindre analyser av Paulus argumentation. Genom att fokusera på hur Paulus argumenterar, och ta fasta på nyckeltermer kunde jag se vad som var Paulus påståenden och hur han argumenterar för dessa. LÄS MER

 3. 3. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER

 4. 4. Nåd, skillnad, universalitet - teologiska och filosofiska perspektiv på nåden som resurs för en situationsbunden etik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Susanne Forsström Fäldt; [2018]
  Nyckelord :nåd; nådeteologi; universalism; skillnad; etik; situationsetik; eskatologi; protestantism; Serene Jones; Alain Badiou; Jaques Derrida; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is motivated by three parallel discussions; the popular Lutheran rhetoric in placing law against grace, the discussion in contemporary moral philosophy where a neutral perspective on ethical assessments is assumed, and a recent Swedish case and public debate in which a minority group's need for bodily integrity was breached with reference to universal principles. These discussions intersect in the issue of how universal principles are to be weighed against the needs of particulate people in certain situations. LÄS MER

 5. 5. Guden - Solen - Lagen : Ett studium av hur bildspråketstrålar samman i Psalm 19

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Jeanette Tell; [2018]
  Nyckelord :Gud; Jahve; Solen; Herrens lag; ord; tal; liv; ljus; himlavalvet; glädje;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera huruvida bildspråket i psalm 19 strålar samman och kan ge enbild över hur psalmen kan läsas som en enhet. Psalmen är till synes två sammansatta psalmersom avslutas med en personlig bön. Uppsatsens ärende är inte varför eller när de här tvåpsalmerna har satts samman. LÄS MER