Sökning: "legal history"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade orden legal history.

 1. 1. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 2. 2. Offentlig land-för-land-rapportering i EU – en kritisk studie av syfte och rättslig grund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Renmark; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On April 12th 2016 the EU proposed new rules regarding mandatory public country-by-country rules for multinational enterprises with an annual turnover exceeding 750 million euro. However, the contradictory views on the correct legal basis for the legislation resulted in that the proposal was put on hold until the beginning of 2021 when changes in the preamble and subsequent acceptance of Article 50. LÄS MER

 3. 3. Vaccination som krav för att arbeta – en förutsättning för en god arbetsmiljö eller en integritetsinskränkning? : - Om vaccinationskrav mot covid-19 i förhållande till arbetsgivarens skyldigheter och arbetstagarens integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Narin Melazade; [2022]
  Nyckelord :Vaccinationskrav; arbetsrätt; covid-19; arbetsmiljö; arbetsgivarens skyldigheter; arbetstagarens integritet; artikel 8 EKMR;

  Sammanfattning : Since the beginning of 2020, the ongoing covid-19-pandemic has dictated the way of life. Globally the covid-19-pandemic has affected every level of society, not least at the workplace. More and more countries are introducing statutory vaccination requirements for employees. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid arbetsbrist - En analys av gällande rätt i ljuset av föreslagna lagförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sofia Dolff Sandelius; Carolina Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Omplaceringsskyldighet; arbetsbrist; skäligt omplaceringserbjudande; Ds 2021:17.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Omplaceringsskyldigheten är ett omdebatterat ämne inom arbetsrätten, då förhållandet mellan arbetsgivarens rätt att organisera sin verksamhet och arbetstagarens anställningsskydd ställs på sin spets. Omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 stycket i lagen (1982:80) om anställningsskydd innebär att arbetsgivaren måste bereda arbetstagaren annat arbete hos sig om det är möjligt, innan uppsägning till följd av arbetsbrist kan ske. LÄS MER

 5. 5. Dömda brottslingar i Norrbottens län 1873 - 1875 : Rättsväsendets agerade beroende på kön och ålder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mirjam Törnblom; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Law and crime are subjects widely spoken of and written about in public debates as well as in research. Many seek to answer the question about what makes a person end up in a criminality. LÄS MER