Sökning: "legal history"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden legal history.

 1. 1. KARLSTADS STADSTRÄDGÅRD -Historisk dokumentation och bevarandeplan för det ursprungliga trädbeståndet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Zarah Magnusson; [2020-10-06]
  Nyckelord :Karlstad city garden; historical dokumentation; conservation plan; original tree stock; Anders Blomqvist; Alf Hevelius; cultural historical evaluation;

  Sammanfattning : The interest in Karlstad´s city garden, began as a personal connection and a curiosity for its history. The purpose of this thesis is to compile a historical documentation that covers the entire history of Karlstad´s city garden, from its construction in the mid-1800s to today. LÄS MER

 2. 2. Framtiden för privaträttsligt ställföreträdarskap - En avtalsrättslig analys av framtidsfullmakter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; framtidsfullmakt; fullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law acknowledges two types of powers of attorney: självständiga and osjälvständiga. This essay aims to determine how continuing powers of attorney apply in the pre-existing legal system by determining what type of power of attorney this new document would be and discuss why the classification matters in practice. LÄS MER

 3. 3. Denim av hampa : En fallstudie av industrihampa som ersättningsmaterial för bomullsfiber

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Hansson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Hemp; Denim; Sustainability; Conventional Cotton; Hampa; Denim; Hållbarhet; Konventionell bomull;

  Sammanfattning : Textilindustrin räknas till en av de största industrierna i världen och står för ett antal utmaningar gällande miljöfrågor. En utav anledningarna till att textilindustrin måste ställa om är användandet av konventionell bomull. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en anställning mot bakgrund av arbetstagarens beteende på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka möjligheter en arbetsgivare har till att skilja en arbetstagare från sin anställning till följd av att denne yttrat sig eller betett sig klandervärt på sociala medier. För att besvara syftet undersöks därför hur omfattande arbetstagarens lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet är kontra vilket skydd arbetstagaren besitter till följd av den grundlagsstadgade yttrandefriheten och LAS. LÄS MER

 5. 5. From Public Service to Corporate Positions: A Critical Policy Analysis on Swedish Regulation of Public Officials Transitioning to Non-State Activities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Heraclitos Muhire; [2020]
  Nyckelord :public officials; public sector; private sector; revolving door; policy analysis; WPR; capitalist realism; hegemony; Social Sciences;

  Sammanfattning : The topic of government and state officials leaving public service for the private sector has been a recurring talking point in the last decades with multiple countries in the OECD enacting different forms of regulation to contain potential conflicts of interest. In Sweden, legislation specifically regulating the phenomenon was not passed until 2018, when the Act Concerning Restrictions in the Event of Ministers and State Secretaries Transitioning to Non-state Activities (2018:676) (henceforth the Act) was enacted. LÄS MER