Sökning: "olika röntgen undersökningar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden olika röntgen undersökningar.

 1. 1. Jämförelse mellan röntgen och datortomografi för mittsagittala mått på hästens halskotor : går två dimensioner att applicera på tre?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Carl Johan Grevby; [2017]
  Nyckelord :anatomi; röntgen; cervical vertebral stenos; veterinär; datortomografi DT ; anatomy; X-ray; cervical vertebral stenosis; veterinarian; computed tomography CT ;

  Sammanfattning : Radiologiska undersökningar av hästens hals utförs ofta som en del i undersökning av hästar med neurologiska symptom när man misstänker en kompression av ryggmärgen. Detta har länge varit svårt då mängden vävnad runt kaudala delen av hästens hals begränsar både konventionell röntgen och mer avancerade undersökningar så som datortomografi (DT). LÄS MER

 2. 2. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Jignasa Gohil; Sara Bertell; [2016]
  Nyckelord :konventionell urografi; lågdos CT urografi; stråldoser; ALARA;

  Sammanfattning : Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annatanvändning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen ochdess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionellröntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. LÄS MER

 3. 3. En sammanställning av kreatinin och cystatin C vid skattning av glomerulär filtrationshastighet : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Berglund; Sara Lundin; [2016]
  Nyckelord :GFR; serum creatinine; serum cystatin C; renal function; x-ray; radiographer; radiology; GFR; serum kreatinin; serum cystatin C; njurfunktion; röntgen; röntgenssjuksköterska; radiologi;

  Sammanfattning : Inledning: Undersökningar som inkluderar kontrastmedel har ökat på datortomografin (DT). Inför kontrastmedelsundersökningar ska den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) estimeras för att få ett mått på patientens njurfunktion. I nuläget finns det två olika markörer som kan användas till detta, kreatinin och cystatin C. LÄS MER

 4. 4. Strålskyddet till gravida kvinnor i akutskedet på datortomografin - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Lisa Larsson; Anna Tågerud; [2015]
  Nyckelord :röntgen och strålskyddsmetoder; foster; strålning; avskärmning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera vad forskningen säger om hur stråldosen till gravida kan minskas vid akutsituationer - arbetet är en litteraturstudie. Röntgenstrålningen kan orsaka skador och därför är det viktigt med strålskydd för att hålla stråldoserna låga. LÄS MER

 5. 5. Myelomskelett - skillnad i stråldos mellan konventionell genomlysning och lågdos datortomografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Fredrik Samuelsson; Maria Ullenby; [2015]
  Nyckelord :Stråldoser; effektiv dos; genomlysning; lågdos CT; myelomskelett;

  Sammanfattning : Radiografisk bilddiagnostisering innebär högteknologiska metoder och är ett område inomsjukvården som utvecklas i snabb takt. Med hjälp av olika modaliteter erbjuds detaljeraddiagnostik av patologi och skador på hela kroppen. LÄS MER