Sökning: "pär eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden pär eriksson.

 1. 1. Granskning av hållbarhetsredovisning : Granskares kunskap för att erhålla tillförlitlighet i granskningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Eriksson; Pauline Ervenhag; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Accounting; Sustainability Assurance; Credibility; Auditors; Third Party Assurance; Auditors knowledge; Knowledge; Tacit Knowledge;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Granskning av hållbarhetsredovisning - Granskares kunskap för att erhålla tillförlitlighet i granskningsprocessen   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Sofia Eriksson och Pauline Ervenhag   Handledare: Tomas Källqvist och Pär Vilhelmson   Datum: 2019 – Juni   Syfte: Enligt tidigare forskning tenderar granskare av hållbarhetsredovisning att sakna tillräckligt med kunskap och utbildning för att bedöma redovisningens tillförlitlighet. Hållbarhetsredovisning är en del av revisionen som anses vara en svår uppgift, och därför är kunskap inom detta område viktigt. LÄS MER

 2. 2. Providing a scalable architecture to support low-latency ad-hoc funnel analysis on custom defined events for an A/B testing use case

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Pär Eriksson; [2017]
  Nyckelord :A B testing; Funnel analysis; Big data; Datateknik; Datateknik;

  Sammanfattning : A/B testing combined with funnel analysis is a highly interesting technique to support data driven decision making. This thesis outlines a scalable architecture that gathers custom defined events and applies funnel analysis to gain valuable insights about user behaviour. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av handhållen 3D-skanner DotProducts DPI-8

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Pär Stolpe Diamant; Dan Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Within the measurement technology area, an easy to use 3D-scanner to create three-dimensional point cloud has entered the market. Compared to traditional laser scanning, data collection is done quickly and at low cost. This kind of equipment is carried with one hand, and registered objects are presented in the display of the equipment. LÄS MER

 4. 4. "Man är ju inte anonym längre" : En kvalitativ undersökning om hur poliser förhåller sig till sociala medier utanför tjänsten.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Tommy Eriksson; Pär Lagnelöv; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konflikterande intressen, rationaliteter och organisatoriska logiker vid storskalig vindkraftanläggning -En hermeneutisk studie om möjligheter och risker kring nuvarande förutsättningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pär Axel Eriksson; [2012-07-16]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Rationalitet; Logik; Vindkraft; Storskalig vindkraftsanläggning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER