Sökning: "paklobutrazol"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet paklobutrazol.

  1. 1. Stråförkortningsmedel i jordbruket : klormekvatklorid och dess effekter på vete, korn och raps

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

    Författare :Elin Lindén; [2020]
    Nyckelord :stråförkortningsmedel; klormekvatklorid; CCC; gibberellin; växthormon; groning; tillväxt; paklobutrazol;

    Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka effekterna av stråförkortningsmedel för uppkomst från frö och tillväxt av plantor för en- och tvåhjärtbladiga grödor i relation till växthormonet gibberellin. Stråförkortningsmedel med den aktiva substansen klormekvatklorid (CCC), som hämmar syntesen av växthormonet gibberellin, användes här för att undersöka effekterna på uppkomst och tillväxt hos vete, raps och korn. LÄS MER