Sökning: "peab it"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden peab it.

 1. 1. Logistik vid begränsat utrymme : Jämförelsestudie mellan fyra byggarbetsplatser

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yousif Chyad; Khadija Ali; [2019]
  Nyckelord :Logistics; construction logistics; peab; material; limited speace; experience feedback; APD-plan; time plan;

  Sammanfattning : Planning of material handling in limited spaces has become more relevant in the construction industry and since material cannot always be delivered at the right time in the right place, a delay in the flow chain is created. Each construction site has unique conditions and thus different solutions. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetsåterföring : Uppföljning av tidigare utförda studier på erfarenhetsåterföring inom Peab Sverige AB i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Nannesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It has long been known that the building sector has problems regarding the work of experience feedback. Since Peab Sverige AB in Umeå previously experienced that there has been an improvement potential in this field, they had a student carry out a study on the experience feedback within the company. LÄS MER

 3. 3. En studie om arbetsmiljö, tillbud, och risker inom produktion med fokus på kategorin fall

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Lucas Carlén Bäckström; Javad Mamghaderi; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Risker; Tillbud; Olyckor; Fall; Byggproduktion;

  Sammanfattning : The working environment in construction production is an area that is exposed to a large amount of risks, incidents and accidents. Incidents and risk observations that are the step before accidents happens daily at the construction working environment, which entails an increased risk of someone being injured or even die while doing their works. LÄS MER

 4. 4. Rutiner för dagens egenkontroller : Hur kan de förbättras?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikael Haberland; Anton Loeb; [2019]
  Nyckelord :self-controls; quality assurance; BIM 360; administration; egenkontroller; kvalitetssäkring; BIM 360; administration;

  Sammanfattning : En hög rapporteringsgrad av egenkontroller är en förutsättning i dagens byggande. I varje projekt strävar alla parter mot att det både ska vara tids- och kostnadseffektivt. Egenkontrollen fungerar som en garanti för att rätt kvalitet på produkten hålls. Inte bara för beställaren men även för samhället och entreprenören själv. LÄS MER

 5. 5. NKI - Förbättringsområden inom produktionen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josefin Hallman; Emma Lisa Lindblad; [2018]
  Nyckelord :NKI- Nöjd kundindex; Prognoscentret; Påverkningsfaktorer; påverkansfaktorer; Åtgärdsförslag; Bostadsproduktion; Peab AB;

  Sammanfattning : NKI står för Nöjd Kund Index och är ett nyckeltal som beskriver hur nöjd en kund är med ett företags tjänster. Flertalet byggföretag väljer att genomföra NKI-undersökningar tillsammans med sina kunder för att på så sätt få relevant återkoppling på sina bostadsprojekt. LÄS MER