Sökning: "piezo"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet piezo.

 1. 1. Applicerbar teknik för utvinning av energi ur regnkraft : En jämförelsestudie om framtidens energiutvinning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Robin Scott; Harald Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :tribo; triboelektrisk; piezo; piezoelektrisk; PTFE; PVDF; Polytetrafluoreten; Polyvinylidene fluoride; FEP; Fluorerad etylen propylen; MT-TENG; Regnkraft; Energiupptagning ur regn; alternativ energikälla; miljövänlig energi;

  Sammanfattning : På grund av det rådande miljöhotet så bör fokus för forskning och utveckling i ämnet riktas åt att utnyttja så många förnybara energikällor som möjligt, samt även optimera dessa för största möjliga energiupptagning. Vind, vatten och solljus är välkända och väl utformade källor för energi. LÄS MER

 2. 2. Design av en medicinteknisk utrustning i syfte att diagnostisera nyfödda

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kosovare Valle Aslani; Usama Gazay; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete var att ta itu med den akuta bristen gällandebilliga och låg-resurskrävande medicinsktekniska utrustningar som råder i fattiga länder,med syftet att minska barnadödligheten. Det är essentiellt att utveckla prisvärda medicinskteknisk utrustning för att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens i u-länder. LÄS MER

 3. 3. Viscosity control of solder paste by ultrasound actuation

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Erik Landman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thixotropic characteristics of solder paste are an obstacle in improving the consistency with which solder paste droplets can be deposited by jet printers. Controlling the viscosity of solder paste may be an important step in improving the deposition. LÄS MER

 4. 4. Vision for the Blind

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Arsham Atighechi; Hussein Haidari; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; ultrasound sensors; buzzers; distance measurement; digital potentiometer;

  Sammanfattning : How can we improve the living standards of the visuallyimpaired using an Arduino?Living with visual impairment could potentially be oneof the hardest things one could do. Constantly having toworry about obstacles and carrying a stick to feel your wayforward. In order to combat this difficulty, we have designedVision for the Blind. LÄS MER

 5. 5. Finding Optimal Jetting Waveform Parameters with Bayesian Optimization

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Stefan Xueyan Fu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jet printing is a method in surface mount technology (SMT) in which small volumes of solder paste or other electronic materials are applied to printed circuit boards (PCBs). The solder paste is shot onto the boards by a piston powered by a piezoelectric stack. LÄS MER