Sökning: "politiska utvecklingen i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden politiska utvecklingen i sverige.

 1. 1. Swedish Offshore Wind : Modelling development pathways to commercial viability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Siddharth Iyer; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offshore wind will play an important role in Sweden’s fossil-free energy future. Although Sweden has many offshore wind farms in the planning and approval stages, few projects have been built, and little public research on which offshore wind areas and individual farms are most economically viable. LÄS MER

 2. 2. Nya seklets ungdom : Vad lever kvar av verklighetssynens ungdom i valrörelsen 2018?

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lena Hasslöf Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Social history: Sweden; Youth: Sweden; Political youth rhetoric: Sweden; Socialdemokrati: Sverige; Socialhistoria: Sverige; Ungdomar: Sverige; Ungdom; Politisk retorik; 2000-talet;

  Sammanfattning : Henrik Berggren published a thesis in 1995 in which he presented two definitions of the concept of youth, which he based on studies of Swedish political youth rhetoric during the period 1900 to 1939. He called the definitions youth as a category of political action and the youth of reality. LÄS MER

 3. 3. Synliggör distansundervisning att pojkar curlas? : En undersökning av sambandet mellan etableringen av svensk distansundervisning och utvecklingen mellan flickors och pojkars inrapporterade betygspoäng på de obligatoriska nationella proven i gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marica Wennman; Sofia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Difference-in-Difference-in-Differences; Distansundervisning; Flickor; Genomsnittsbetyg; Könssegregation; Obligatoriska nationella prov; Pojkar; Underkända betyg; Welchs approximation;

  Sammanfattning : Vilka är effekterna av klassrummens digitala anpassningar i händelserna av en pandemi? Covid-19 har globalt sedan slutet av 2019 i olika omfattning och takt påverkat världsekonomin, den sociala mobiliteten och för Sverige likt många andra länder även skolbänken. Som ett led i stegen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som syftar till att motverka smittspridningen har klassrumsundervisning på riksnivå avlösts av olika hybrider av distansundervisning. LÄS MER

 4. 4. Politiska partiers roll i utvecklingen av styrning i det svenska samhället : En kvalitativ analys av hur Socialdemokraterna och Moderaterna har påverkat framväxten av New Public Management i Sverige

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine two of the biggest political parties’ views on governing, from the year 1980 to now, and how it has changed over time to discover how the parties have affected the development of New Public Management (NPM) in Sweden. The study also aimed to examine similarities and differences between the parties regarding their respective view on governing. LÄS MER

 5. 5. Sverige tar ställning : En analys av bevekelsegrunderna inför valet att skicka defensiva vapen till Ukraina 2022

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kasper Martinell; [2022]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; Solidaritetsdoktrin; Neutralitet;

  Sammanfattning : Den 24e februari invaderade Ryssland sitt grannland Ukraina efter många år av både väpnad och politisk konflikt. Omvärlden skakades av detta angrepp och Sverige tillsammans med EU, USA samt flera andra länder var snabba med att införa sanktioner mot Ryssland i hopp om att försämra Rysslands ekonomi till en grad att det skulle påverka deras militära förmåga. LÄS MER