Sökning: "porstorleksfördelning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet porstorleksfördelning.

 1. 1. Lövtäckningens effekter på markstrukturen : observationer i köksträdgården på Hovdala slott

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Morgardt; [2015]
  Nyckelord :täckodling; mulching; löv; reducerad bearbetning; markstruktur; aggregat; daggmask; markstrukturindex; fältdiagnostik; köksträdgård;

  Sammanfattning : Arbetets syfte var att samla kunskap om hur gynnsamma förhållanden kan skapas för köksväxter ur ett långsiktigt perspektiv. Studien gjordes i en köksträdgård på Hovdala slott, Hässleholm. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av olika joner och jonconcentrationer på porstorleksfördelningen i trämassa-fibrer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Sebastian Becker; [2011]
  Nyckelord :Thermoporosimetry; wood fibers; pore size distribution; water in fibers; decreasing freezing point; Termoporosimetri; trämassafibrer; porstorleksfördelning; vatten i fibrer; smältpunktnedsättning;

  Sammanfattning : The basic ingredient of paper is the individual wood fibers. The property of the fibers depends on a variety of factors e.g., method of pulp production and processing. LÄS MER