Sökning: "postbyråkratiska organisationer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden postbyråkratiska organisationer.

 1. 1. Frihet och kontroll. En studie i styrning av postbyråkratiska organisationer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Möller; Henrik Olofsson; [2008-09-10]
  Nyckelord :Byråkrati; postbyråkrati; kontroll; frihet; WorldBlu; Semco; motivation; ledarskap;

  Sammanfattning : Vi har i vår uppsats studerat frihet och kontroll i postbyråkratiska organisationer. Enligt förespråkare för demokratiska företag ger denna nya organisationsform de anställda större frihet samtidigt som kontrollen minskar. LÄS MER

 2. 2. Leva och arbeta : En kritisk studie av ledarskap i postbyråkratiska organisationer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Collin; Oscar Alvarsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vårt nutida samhälle kan man ana en tendens att den tidigare så tydliga uppdelningen mellan vad som betraktades som arbete respektive fritid håller på att suddas ut. Många människor upplever idag att arbetet får allt större plats i livet och lämnar väldigt lite utrymme kvar för fritid. LÄS MER