Sökning: "property risk"

Visar resultat 1 - 5 av 513 uppsatser innehållade orden property risk.

 1. 1. "Vi kan inte göra detta själva" : En kvalitativ studie om Polismyndighetens preventiva arbete mot ungdomsbrottslighet i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Ekvall; Annie Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; crime prevention; juvenile delinquency; Malmö; police authority;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the police authority in Malmö works with crime prevention against juvenile delinquency. Furthermore, the study refers to questions regarding cooperation with other authorities such as the social services, schools, youth recreation centers and property owners. LÄS MER

 2. 2. Decision Policies for Early Stage Clinical Trials with Multiple Endpoints

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Víctor López Juan; [2022-11-11]
  Nyckelord :clinical trials; early stage; multivariate; Lalonde;

  Sammanfattning : Before a drug can be prescribed to patients, it must be shown to be safe and effective for a certain indication in a controlled clinical trial (known as Phase III). Such studies are costly to run and expose patients to potential risks. LÄS MER

 3. 3. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 4. 4. Tidsbegränsade bygglov – ett taktiskt verktyg för flexibla planeringsprocesser?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Kristoffer Skill; [2022]
  Nyckelord :Planning and Building Act; Time-limited building permits; Temporary use; Spatial production; Urban development processes; Plan- och bygglagen; Tidsbegränsade bygglov; Temporär användning; Rumslig produktion; Stadsutvecklingsprocesser;

  Sammanfattning : Denna fallstudie berör tre fastigheter i Malmö som genom tillämpningen av tidsbegränsade bygglov kunnat möjliggöra att byggnader används för ett nytt syfte ställt mot vad befintliga ändamålsbestämmelser antyder enligt detaljplan. Fastigheternas planbestämmelser relaterar till användning inom industri och lever idag inte upp till aktuella behov från fastighetsägare och verksamheter, som via det tidsbegränsade lovet kunnat ändra användningen vilket skildrar ett flexibilitet tillvägagångssätt. LÄS MER

 5. 5. Oförutsedda händelsers påverkan på företags leveranskedjor : inom B2B marknaden

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Brunngård; Li Freidlitz; Lydia Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :SCRM; Covid-19; oförutsedda händelser; leveranser; flexibilitet; container och leveranskedja;

  Sammanfattning : När Covid-19 pandemin drabbade samhället skedde det en omställning såväl nationellt som internationellt. Vardagen som alla varit vana vid var inte längre densamma, men, även världshandeln blev påverkad. Oförutsedda händelser som detta sker när man minst anar det och man kan inte förutse vad konsekvenserna av dem kommer bli. LÄS MER