Sökning: "psychometric evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden psychometric evaluation.

 1. 1. Kontextkänslighet vid smärta - Preliminär utforskning av konstruktets validitet genom en psykometrisk utvärdering av Context Sensitivity Scale

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Richard Govik; Stephensen Magnus; [2016]
  Nyckelord :pain; emotion; emotion regulation; context sensitivity; smärta; emotion; emotionsreglering; kontextkänslighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Labels Impact on Stigma and Evaluation of Generalized Anxiety Disorder Stigma Scale in aSwedish Sample

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Blohm; Anna Hedblom; [2014]
  Nyckelord :Stigma; label; Generalized Anxiety Disorder; Generalized;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how variants in diagnostic labels might alter stigma toward Generalized Anxiety Disorder (GAD) sufferers and secondly, to evaluate an existing scale (GASS) designed to measure that stigma. Data was collected from Swedish university students (N=447) where the impact of labeling upon stigma was measured by manipulating the presence and content of a label. LÄS MER

 3. 3. Internet Validation and Psychometric Evaluation of the Mini-Social Phobia Inventory (Mini-SPIN) Applied to One Clinical and Two Nonclinical Samples

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anders Ek; Petra Östlund; [2013]
  Nyckelord :screening; validity; internet; social anxiety syndrome; mini-SPIN; psychometric evaluation; screening; social fobi; socialt ångestsyndrom; internet; psykometrisk evaluering; validitet;

  Sammanfattning : This study examined the utility of the Mini-Social Phobia Inventory (MS) as a self-report screening measure of Social Anxiety Disorder (SAD). It also assessed whether there were any differences in the way in which respondents used the MS and other self-report measures when administered via the internet, as compared to standard pen and paper format. LÄS MER

 4. 4. Exercise Self-Efficacy Scale - Schizophrenia Version : Utveckling och psykometrisk prövning av en diagnosspecifik skattningsskala

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Düring; [2013]
  Nyckelord :schizophrenia; physical activity; self-efficacy; assessment; psychometrics; schizofreni; fysisk aktivitet; self-efficacy; utvärdering; psykometri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Self-efficacy, en persons tilltro till sin förmåga, är en faktor som påverkar hälsobeteenden såsom fysisk aktivitet. Exercise Self-Efficacy Scale mäter denna egenskap genom självskattning, men har inte utvärderats för personer med schizofreni.Syfte: Att omarbeta Exercise Self-Efficacy Scale för personer med schizofreni. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the attachment scale in the Trauma Symptom Inventory-2 : Parental experiences of traumatic events and close relationships

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Åsa Christiansson; [2013]
  Nyckelord :Psychometrics; adult attachment styles; polytraumatization; interpersonal anxiety regulation; trauma symptoms;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the attachment scale added in the newly developed self-rating questionnaire Trauma Symptom Inventory-2 (TSI-2). Participants were recruited from the Swedish parent-infant unit Hagadal (N=58). Reliability analyses concluded Cronbach´s α .92 for attachment total scale, . LÄS MER