Sökning: "psykoanalytisk litteratur analys"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden psykoanalytisk litteratur analys.

 1. 1. Själslig tematik i Emily Dickinsons poesi : en psykoanalytisk utveckling av den kreativa skrivprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Karolina Eugenes; [2016]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; Emily Dickinson; poesi; amerikansk poesi; psykoanalys; tematisk analys; själslig tematik;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på den amerikanska poeten Emily Dickinson och hennes psykiska hälsa samt kreativitet och skrivande. Syftet är att lyfta fram hur fyra utvalda teman; hjärna, hjärta, sinne och själen, framställs i Dickinsons poesi. LÄS MER

 2. 2. Självframställan som självterapi? : En psykoanalytisk analys av Felicia Feldts Felicia försvann

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Liselott Weinsjö; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER