Sökning: "rörelsekapital"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet rörelsekapital.

 1. 1. Uppmålade emissionsmotiv – enbart ett medel eller också ett mål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Carlson; Emilia Johansson; Astrid Kållberg; [2019]
  Nyckelord :Nyemission; Motiv; Kapitalanvändning; BHAR; Multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om de emitterande bolagens efterföljande avkastning har ett samband med det tillförda kapitalets angivna och faktiska användning på den svenska aktiemarknaden. Den långsiktiga eventstudien har genomförts med en kvantitativ metod och ett deduktivt tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Monitoring inventory pressure in a FastMoving Consumer Goods system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Olof Holmberg; Hampus Österlind; [2019]
  Nyckelord :Fast-Moving Consumer Goods; Food retail; Inventory management; Inventory pressure; Performance measurement; Regression analysis; Snabbrörliga konsumentvaror; Livsmedelshandel; Lagerhantering; Lagertryck; Mätetal; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Issues relating to inventory capacity resulting from high fill rates (inventory pressure) have been identified as a major problem for growing Fast-Moving Consumer Goods firms. The implications of these capacity problems include increased costs of working capital and cost-inefficient rental of external storage space. LÄS MER

 3. 3. Eliminating Cash; cash-free corporate liquidity : A study on the plausibility and efficiency of financial lean

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viktor Charpentier; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; capital stack; leverage; cash position; cash holding; interest bearing debt; net debt; operational credit; credit facility; RCF; rolling credit; overdraft account; overdraft; debt overhang; cash pool; liquidity; liquidity management; cash management; working capital; liquidity fluctuations; financial lean; kapitalstruktur; skuldsättning; kassa; räntebärande; nettoskuld; operationell kredit; RCF; revolver; checkräkningskredit; debt overhang; cash pool; likviditet; likviditetspool; cash management; rörelsekapital; finansiell lean;

  Sammanfattning : This paper addresses the problem of a failing net debt approach; deposited funds rarely compensate the cost of debt. Venturing into operational credit facilities, the study evaluates the efficiency and feasibility of transitioning into fully cash-free liquidity management. LÄS MER

 4. 4. Styrning av rörelsekapital i praktiken : Vilka styrsätt väljer företagen i bygg- och partihandelbranschen

  Magister-uppsats,

  Författare :Oskar Thuresson; Oscar Hjalmarsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Överraskande reporäntebeskeds inverkan på enskilda företags aktiepriser : En händelsestudie av den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Isak Forslund; Malmin Jon; [2016]
  Nyckelord :penningpolitiska; transmissionsmekanismen; reporänta; aktier; aktiemarknaden; informationsasymmetri; effektiva marknadshypotesen; räntebesked; ränteöverraskning; händelsestudie; abnormal avkastning; räntekanalen; balansräkningskanalen; banklånekanalen;

  Sammanfattning : Ett av Sveriges Riksbanks främsta verktyg för att bedriva penningpolitik är reporäntan, vilken i regel ändras ett antal gånger per år. Förändringar av denna ränta påverkar enskilda företags ekonomiska tillstånd samt utsikter och följaktligen deras aktiepriser genom den penningpolitiska transmissionsmekanismen. LÄS MER