Sökning: "rörelsekapital"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet rörelsekapital.

 1. 1. Karaktärisering och Prediktering av Lånefinansierade Uppköp : En avhandling om målföretag på den nordiska marknaden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Eklund; Simon Hantelius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ProblembakgrundFöretagsuppköp av olika slag har i stor utsträckning studerats på den amerikanska och brittiska marknaden. Gemensamt förförfattarna har varit att utveckla det praktiska bidraget genom att skapa en egen modell för att såväl karaktärisera som prediktera uppköpskandidater. LÄS MER

 2. 2. Investeringseffektiviteten i svenska lantbruksföretag : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Mårten Borell; Oskar Jansson; [2020]
  Nyckelord :kassaflöde; investering; amortering; banklån; eget kapital; soliditet; vinstmarginal; cash flow statement; avskrivning; rörelsekapital; Rt; effektivitet; produktivitet;

  Sammanfattning : Ett Lantbruksföretag som vill investera eller konsolidera kräver olika strategier för hur de skall gå till väga när de placerar sitt resultat. Men hur ser företagarnas strategier ut för hur de placerar sitt resultat från verksamheten? Studien syftar till att undersöka hur företagare resonerar kring sina placeringar av resultat från verksamheten och hur väl deras tänkta strategi stämmer överens med vad som skett i företagets ekonomi under en 10 års period. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt och Värdeskapande : En studie av snabbväxande företag och deras förmåga att skapa ekonomiskt värde.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Furvik; André Winström; [2020]
  Nyckelord :Economic Value Added; Growth; Capital Structure; Profitability; Working Capital Management; Economic Value Added; Tillväxt; Kapitalstruktur; Lönsamhet; Rörelsekapital;

  Sammanfattning : Mindre företag är nödvändiga för ett land, och att förstå varför och hur de växer, samt hur de kan skapa ekonomiskt värde, är därför av stor vikt. Vi syftar till att kunna bidra med insikter inom två ämnen, tillväxt samt värdeskapande, genom att studera några av de snabbast växande bolagen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Uppmålade emissionsmotiv – enbart ett medel eller också ett mål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Carlson; Emilia Johansson; Astrid Kållberg; [2019]
  Nyckelord :Nyemission; Motiv; Kapitalanvändning; BHAR; Multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om de emitterande bolagens efterföljande avkastning har ett samband med det tillförda kapitalets angivna och faktiska användning på den svenska aktiemarknaden. Den långsiktiga eventstudien har genomförts med en kvantitativ metod och ett deduktivt tillvägagångssätt. LÄS MER

 5. 5. Monitoring inventory pressure in a FastMoving Consumer Goods system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Olof Holmberg; Hampus Österlind; [2019]
  Nyckelord :Fast-Moving Consumer Goods; Food retail; Inventory management; Inventory pressure; Performance measurement; Regression analysis; Snabbrörliga konsumentvaror; Livsmedelshandel; Lagerhantering; Lagertryck; Mätetal; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Issues relating to inventory capacity resulting from high fill rates (inventory pressure) have been identified as a major problem for growing Fast-Moving Consumer Goods firms. The implications of these capacity problems include increased costs of working capital and cost-inefficient rental of external storage space. LÄS MER