Sökning: "rating bias"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden rating bias.

 1. 1. Påverkan av betygsatta produkter I rekommendationssystem: En empirisk studie om ökad medvetenhet vid bedömning av systemets trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Julia Nyberg; Madeleine Ridderstråle; [2021-11-26]
  Nyckelord :Rekommendationssystem; rating bias; påverkan; trovärdighet;

  Sammanfattning : Recommendation systems provide consumers with products of interest and they areeffective tools since users save both time and energy. The systems may also containbias. Bias influences how users think and the decisions that are made. One of manybiases that might occur in recommendation systems can be defined as rating bias. LÄS MER

 2. 2. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Inga Kemi; Anton Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-rating; company size; sustainability reporting; sustainability disclosure; SRI; ESG-betyg; företagsstorlek; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Företagsstorlek och ESG-betyg Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Anton Samuelsson och Inga Kemi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 – Januari Syfte: ESG-betygen spelar en nyckelroll som den vanligaste proxyn för hållbarhetsprestation inom hållbar finansiering. Tidigare studier visar dock att företag har incitament att vara kreativa med hållbarhetsupplysningar, som ligger till grund för ESG-betygen. LÄS MER

 3. 3. Prolonged exposure för tonåringar – en litteraturöversikt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils Hintze; Philippa Pernryd; [2021]
  Nyckelord :posttraumatiskt stressyndrom; prolonged exposure; tonåringar; kognitiv beteendeterapi; Posttraumatic Stress Disorder; adolescents; cognitive-behavior Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Teenagers are at high risk of being exposed to traumatic events and developing posttraumatic stress disorder (PTSD). This literature study evaluates the evidence for one of the treatment protocols, Prolonged Exposure for Adolecescents (PE-A), as well as looking at the clinical implications of the studies that have been done. LÄS MER

 4. 4. Exploring Deep Learning Approaches to Cleft Lip and Palate Speech

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Tofig Mamedov; Joel Bluhme; [2021]
  Nyckelord :Cleft Lip; Cleft Palate; Speech; CNN; RNN; LSTM; Deep Learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Cleft lip and palate belong to the most common deformities present at birth. The condition hampers normal speech development in children, and treatment involves both surgery and regular sessions with a speech pathologist. LÄS MER

 5. 5. Predicting the Helpfulness of Online Product Reviews

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Felicia Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :Review helpfulness prediction; product reviews; machine learning; data sampling; regression;

  Sammanfattning : Review helpfulness prediction has attracted growing attention of researchers that proposed various solutions using Machine Learning (ML) techniques. Most of the studies used online reviews from Amazon to predict helpfulness where each review is accompanied with information indicating how many people found the review helpful. LÄS MER