Sökning: "reklamombudsnämnden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet reklamombudsnämnden.

  1. 1. Krävs det en lag mot könsdiskriminerande reklam?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Jabbar Samar; [2018]
    Nyckelord :gender discriminatory advertising; advertising; discriminatory advertising.; ICC- regler; etiska regler; reklamombudsmannen; reklamombudsnämnden; reklam; marknadsrätten; tryckfrihetsförordningen; könsdiskriminerande reklam; könsdiskriminering.;

    Sammanfattning : En diskussion om könsdiskriminerande reklam har pågått sedan 1970 – talet. Än idag har det inte reglerats om könsdiskriminerande reklam och det har passerat ca 40 år. Det har pågått i sådan lång tid på grund av att experter i området har uttryckt att könsdiskriminerande reklam skyddas utav grundlagen. LÄS MER