Sökning: "remiss"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet remiss.

 1. 1. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christine Aminoff; [2020]
  Nyckelord :rådjur; naturresurshantering; förvaltning; etik; traditioner; samverkan; konflikt;

  Sammanfattning : För 30 år sedan infördes vårbockjakt som idag innefattar länen Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Anledningen bakom be-slutet är kärnkraftsolyckan som skedde i Tjernobyl 1986 och innebar att radioaktivt nedfall föll över Sverige och att organismer som exempelvis svampar och lavar sög åt sig nedfallet. LÄS MER

 2. 2. Tally, ett LCA-verktyg i BIM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Sebastian Huynh; Joel Ärlebrant; [2020]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; Byggnadsinformationsmodell; Tally; EPD miljövarudeklaration; LCA; Livscykelanalys; GWP global uppvärmningspotential; Bo-verket; Klimatdeklaration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I år, 2020 har ett lagförslag från Boverket angående krav på klimatdeklarationer lämnats på remiss. Lagförslaget handlar om att fastställa ett krav på byggherrar, att vid nybyggnationer inkludera en klimatdeklaration. LÄS MER

 3. 3. Intressenternas ställningstagande till förändrade utbildningskrav för blivande revisorer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cornelis Leckborn; Ludvig Andreasson; [2020]
  Nyckelord :Auditor; stakeholder theory; power theory; committee report; authorization requirements; Revisor; intressentteori; auktorisationskrav; remiss; maktteori;

  Sammanfattning : In 2018, Revisorsinspektionen (RI) revised the requirements to become an authorized auditor. The new requirement aims to make the education more efficient and to make the auditor profession more attractive. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av samverkan i beslutsfattandeprocessen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Jansson; Matilda Åström; [2019-08-16]
  Nyckelord :beslutsfattande; samverkan; team; sjuksköterska; skötare; triagering; beslutsfattandeprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag står inför många utmaningar för att upprätthålla god och säker vård. På en psykiatrisk akutmottagning i Västsverige fanns en efterfrågan och ett behov av att studera samverkan och beslutsfattande i triageringen för att förbättra samverkan i teamet och identifiera förbättringsområden att arbeta mot. LÄS MER

 5. 5. Patientflöden till akutmottagningen : En kvantitativ punktprevalensstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Amundsson; Mikael Åman; [2019]
  Nyckelord :Akutsjuksköterska; Lean; patientflöden; vårdlidande; vårdnivå.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Patientbesöken på svenska akutmottagningar ökar. Med ett ökat inflöde av patienter ökar även kraven på vårdpersonalen som arbetar på akutmottagningen. LÄS MER