Sökning: "resource efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade orden resource efficiency.

 1. 1. Values of quality in ‘natural’ wine production : the study of ‘natural’ wine in Germany

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maximilian Hågård Brown; [2021]
  Nyckelord :‘natural’ Wine; alternative; conventions; quality; food; agriculture; sustainability; organic; biodynamic;

  Sammanfattning : The current food production system based on a globalized network of economic efficiency and productivity relies on resource intensive production methods that are often environmentally destructive and unsustainable. Therefore, a growing body of research seeks to understand how different alternative food networks (AFNs) are potentially shaping new approaches to agriculture and our relationship to food in order to combat the current environmental crisis. LÄS MER

 2. 2. Resource Optimal Neural Networks for Safety-critical Real-time Systems

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Åkerström; [2020-07-10]
  Nyckelord :Data science; machine learning; deep learning; neural networks; network compression; network acceleration; safety-critical systems; real-time systems;

  Sammanfattning : Deep neural networks consume an excessive amount of hardware resources, makingthem difficult to deploy to real-time systems. Previous work in the field of networkcompression lack the explicit hardware feedback necessary to control the resourceconstraints imposed by such systems. LÄS MER

 3. 3. Lånecykelsystemet Styr & Ställ - En fallstudie om dess roll i att främja den lokala delningsekonomin i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Ruscic; Johanna Nilsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Sharing economy; bike sharing schemes; sustainability; Delningsekonomi; lånecykelsystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformuleringDelningsekonomi är ett koncept som vuxit fram de senaste åren och som fått genomslagskraftvärlden över. Begreppet är svårdefinierat men grundidén är delande framför ägande ochsåledes öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan samt bidra till att skapa sociala bandmellan användare. LÄS MER

 4. 4. Implementation of Industrial Symbiosis : How can a collaborative network improve waste management?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Zaid Al-karkhi; Josef Fadhel; [2020]
  Nyckelord :sustainability; circular economy; construction waste management; industrial symbiosis; collaborative network; hållbarhet; cirkulär ekonomi; avfallshantering; industriell symbios; kollaborativt nätverk;

  Sammanfattning : Global use of natural resources has accelerated during the past decade and emissions and waste have increased as a consequence. The construction sector is a major contributor to global carbon emissions and is responsible for as much as one-third of global greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Regnvatteninsamling : Vattenbesparingspotential i svenska förhållanden med fallstudie i Järlåsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lina Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :rainwater; rainwater harvesting; water resource management; water saving efficiency; WSE; water conservation; domestic water supply; rainwater system; Regnvatten; resursförbrukning; regnvatteninsamling; vattenbesparingspotential; vattenbesparing; vattenförsörjning; system för regnvatten;

  Sammanfattning : Vattenbesparing och alternativa lösningar för att tillgodose vattenbehovet har blivit mer aktuellt de senaste åren med torka. Regnvatteninsamling för hushållsanvändning används redan på många platser runtom i världen men är begränsad i Sverige idag. LÄS MER