Sökning: "resvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet resvanor.

 1. 1. Mobilitet inom detaljhandeln: En jämförande studie av resvanor bland anställda inom detaljhandeln i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Florén Göransson; Óli Valur Viglundsson; [2020-09-04]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; detaljhandel; Frölunda torg; innanför vallgraven; resvaneundersökning; resvanor; modal shift;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the travel habits of the employees in retailing within the region ofGothenburg. In particular, the thesis aims to identify differences in modes of travel betweenemployees from the peripherally located retailing area of Frölunda torg and the businesseslocated within the moat in the center of the city. LÄS MER

 2. 2. What Moves You? : A Study of Mode Shift Motives in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Alexander Gaio; [2020]
  Nyckelord :mode shift; travel behaviour; mobility management; theory of planned behaviour;

  Sammanfattning : What causes people to change their primary transportation mode and sustain the change in the absence of an incentive? Shifting towards sustainable modes is a vision shared by many municipal, regional, national and international bodies around the world, but it is difficult to change individuals’ behaviour, especially when there is no incentive to do so. Through understanding how individuals make decisions about their planned behaviour and determining what are opportune moments to re- learn travel habits, it may serve as a key opportunity to influence sustainable mode share. LÄS MER

 3. 3. Privat bildelning - Faktorer som påverkar användandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Susanna Sjöstrand; Märta Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :Bildelning; Privat bildelning; Delningsekonomi; Resvanor; Theory of planned behavoir; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis analyzes what factors influence the use of private carsharing and if it would be desirable with an increased use. Many claim that, in addition to contributing positively to the sharing economy, the concept can also contribute to a more sustainable society. The methods used in this thesis contained two interviews and one survey. LÄS MER

 4. 4. Tågstationens effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pontus Ekman; Sebastian Lundström; [2020]
  Nyckelord :Tågstationer; Resvilja; Effekter; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar tågresorna för de boende i stadsdelarna; Persborg, Östervärn och Rosengård. Studien behandlar även om avståndet till tågstationen påverkar resvanorna och vilka effekter kontinentalbanan har på områdena. LÄS MER

 5. 5. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Niklas Vilkancis; [2020]
  Nyckelord :tunnelbana; kollektivtrafik; cykel; Stockholm; Köpenhamn; hållbarhet; hållbar mobilitet; stadsbyggnad; planering; minskad bilanvändning;

  Sammanfattning : Denna uppsats är tänkt att berätta om Stokholms kollektivtrafik, med Köpenhamn som en jämförelse. Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Vilken roll spelar kollektivtrafiken i Stockholm för den totala användningen av hållbara transportmedel? Arbetet grundar sig på en litteraturstudie. LÄS MER