Sökning: "sale leaseback"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden sale leaseback.

 1. 1. Triple‐net och hyreslagen : Problem och omfattning i praktiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Victoria Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Triple-net; rental regulations; Triple-net; hyreslagen;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka förekomsten av triple-net avtal i praktiken samt hur väl hyreslagen  är tillämplig på triple-net avtal. Metoden för denna studie är av både en kvantitativ och en kvalitativ karaktär. LÄS MER

 2. 2. Sale-and-leaseback : förslag om övergående till avtalsprincip och pantregisterlag samt förslag om tillträde till Kapstadskonventionen och dessa förändringars inverkan på sale-and-leaseback

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofi Lissman; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Alternativa finansieringsmöjligheter av företagsfastigheter

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Olsson; [2015]
  Nyckelord :Corporate Real Estate; Sale and Leaseback; Corporate Bonds; Issuing New Equity; REIT; Företagsfastigheter; Sale and Leaseback; Företagsobligationer; Emittera nya aktier; fastighetsfonder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Public Real Estate Management: Estonian Case Study with Monte Carlo SimulationAnalyses

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kert Kaljula; [2014]
  Nyckelord :public real estate management; incentives; Monte Carlo Simulation analyses; securitization; sale leaseback; agency theory; status quo bias.;

  Sammanfattning : With accumulation of sovereign debt in many large OECD countries it seems that attention isheightened on how to manage public resources more effectively. High levels of sovereigndebt are partly related to the aftermath of the latest financial crisis, where resolution for manybig economies was to intervene and use public resources to put an end to the expansion of thecrisis. LÄS MER

 5. 5. De samhällsekonomiska konsekvenserna av privat kontra offentligt ägda samhällsfastigheter inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jacob Edin; David Larsson; [2013]
  Nyckelord :Samhällsfastighet; Vårdfastighet; Vård; Allmänna pensionsfonder; Investeringstrend; sale-leaseback;

  Sammanfattning : .... LÄS MER