Sökning: "samhällskunskapsprov"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet samhällskunskapsprov.

  1. 1. Kunskapssyn i samhällskunskapsprov : Ett demokratiperspektiv på kunskap och dess konsekvenser för elevens demokratiska fostran

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Bernt Jansson; Göran Söderlund; [2006]
    Nyckelord :Demokrati; Kunskapssyn; prov; samhällskunskapsprov; pedagogik; kommunikation.;

    Sammanfattning : Skolan har två uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag. Vi har i vår utbildning till samhällskunskapslärare blivit medvetna om att samhällskunskapen har ett särskilt ansvar för att fostra demokratiska medborgare. LÄS MER