Sökning: "sandstone"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet sandstone.

 1. 1. Kadmium i grundvattnet i området kring Rörums Fur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anita Bauer-Lindgren; [2020]
  Nyckelord :groundwater; cadmium; Cambrian sandstone; alum shale; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Cadmium poses a threat to both human health and the environment. In this study, cadmium levels in groundwater in the area around Rörums Fur in the municipality of Simrishamn, Sweden, and their potential sources were mapped, with the aim of getting an overview of the cadmium situation in the area. LÄS MER

 2. 2. Ökad grundvattenbildning genom pumpning av salt grundvatten från berggrunden på Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Magnus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Groundwatercept. modelling; gotland; seawater; salt groundwater; saltwater interface; pumping; SEAWAT; MODFLOW; Grundvattenmodellering; gotland; havsvatten; salt grundvatten; pumpning; SEAWAT; MODFLOW; ö; sötvattenlins; språngskikt;

  Sammanfattning : På grund av ökad brist och ökad efterfrågan efter vatten på Gotland undersöks möjligheten att genom pumpning av salt grundvatten, lokalt sänka gränsen mellan salt och sött grundvatten som ligger under ön samt öka grundvattenbildningen. Med saltvattengränsen längre ner i marken skulle djupare brunnar kunna borras och större uttag skulle kunna ske vid upprättande av en grundvattentäkt. LÄS MER

 3. 3. Subsurface characterization of the Lund Sandstone – 3D model of the sandstone reservoir and evaluation of the geoenergy storage potential, SW Skåne, south Sweden-merged

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Erik Aldenius; [2019]
  Nyckelord :Energy storage; CAES; geothermal energy; Lund Sandstone; renewable energy; geoenergy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In order to decrease the dependence on fossil fuels it is of paramount importance that renewable sources are used as effectively as possible. Therefore it is necessary to store excess energy when supply is higher than de-mand. One way to do so is by storing the energy as compressed air in a porous aquifer. LÄS MER

 4. 4. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 5. 5. Petrological characterization of the Cambrian sandstone reservoirs in the Baltic Basin, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Tawonga Chitindingu; [2018]
  Nyckelord :Cambrian; Baltic Basin; porosity; permeability; quartz; cement; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Cambrian sandstone reservoirs of the Baltic Basin have been identified by the Geological Survey of Sweden (SGU) as potential CO2 storage sites in line with regulations regarding Carbon Capture and Storage (CCS). In order to understand the petrological and petrophysical characteristics of the sandstone units, 54 thin sections from the three main Cambrian sandstone units were studied. LÄS MER