Sökning: "selenium"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet selenium.

 1. 1. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Lätt; [2019]
  Nyckelord :soil; maps; forage; macro minerals; micro minerals;

  Sammanfattning : Minerals are essential elements for all living organisms. Plants and animals need minerals to function and maintain a balanced physiological state. Minerals are also important in the ecological cycle. The minerals originate in the soil and makes the foundation of the plants nutritional value for the animals. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Metallic Dust formed on Steel Substrates in Solar Cell Sputtering Chambers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jakob Friberg; [2019]
  Nyckelord :Sputtering; iron selenide; CIGS; solar cell; dust;

  Sammanfattning : Investigations have been done as of why dust particles appear in a circular pattern on the backside of solar cells produced in sputtering chambers at Midsummer AB. An experimental approach was conducted, where solar cells were produced at standard conditions and their backside studied by material analytical methods. LÄS MER

 3. 3. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 4. 4. A Search-Based Approach for Robustness Testing of Web Applications

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Karthik Gurram; Maheshwar Reddy Chappidi; [2019]
  Nyckelord :Robustness testing; Web Applications; NSGA-2 Algorithm; Selenium Web Driver.;

  Sammanfattning : Context: This thesis deals with the robustness testing of web applications on a different web browser using a Selenium WebDriver to automate the browser. To increase the efficiency of this automation testing, we are using a robustness method. LÄS MER

 5. 5. How to Build a Web Scraper for Social Media

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Oskar Lloyd; Christoffer Nilsson; [2019]
  Nyckelord :scraping; scraper; scrape; crawling; crawler; crawl; scrapy; selenium; social media; dynamic content; web; anti-scraping; anti-crawling; ajax;

  Sammanfattning : In recent years, the act of scraping websites for information has become increasingly relevant. However, along with this increase in interest, the internet has also grown substantially and advances and improvements to websites over the years have in fact made it more difficult to scrape. LÄS MER