Sökning: "selenium"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet selenium.

 1. 1. Automatiserade GUI-tester i praktiken : En fallstudie på Triona AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Eva Dahl Thomas; Robin Borg; [2020]
  Nyckelord :automated GUI-testing; Selenium Webdriver; automated tests; automated regression tests; tools for automating GUI-tests; automatiserad GUI-testning; Selenium Webdriver; automatiserade test; automatiserade regressionstest; verktyg för automatiserade GUI-test;

  Sammanfattning : Testning är en nödvändig men kostsam del av mjukvaruutveckling. Test utförs på olika abstraktionsnivåer och kan vara manuella eller automatiserade. På lägsta abstraktionsnivå, enhetsnivå, är automatiserad testning vanligt och relativt okomplicerat, medan systemtester är svårare att automatisera. LÄS MER

 2. 2. Docker Image Selenium Test : A proof of concept for automating testing

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Tobias Johnson; Carl Lindell; [2020]
  Nyckelord :Selenium; Docker; Deployment pipeline;

  Sammanfattning : The elderly social care IT company Phoniro is developing solutions for deploying software using docker technologies. To secure quality in their deploy pipelines Phoniro would like to do automatic selenium testing within Docker containers. LÄS MER

 3. 3. Building a Selenium-based data collection tool : used for identification and evaluation of cross-website relationships and information leakage

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Wendt; Matteus Henriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is an increasing number of websites that gives the user the option to log in to that website using a third-party website as identifying provider (IDP). When doing so the IDP (e.g., Facebook, Google, Apple or Twitter) shares information from your IDP profile to the website that you are logging into. LÄS MER

 4. 4. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Lätt; [2019]
  Nyckelord :soil; maps; forage; macro minerals; micro minerals;

  Sammanfattning : Minerals are essential elements for all living organisms. Plants and animals need minerals to function and maintain a balanced physiological state. Minerals are also important in the ecological cycle. The minerals originate in the soil and makes the foundation of the plants nutritional value for the animals. LÄS MER

 5. 5. Investigation of Metallic Dust formed on Steel Substrates in Solar Cell Sputtering Chambers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jakob Friberg; [2019]
  Nyckelord :Sputtering; iron selenide; CIGS; solar cell; dust;

  Sammanfattning : Investigations have been done as of why dust particles appear in a circular pattern on the backside of solar cells produced in sputtering chambers at Midsummer AB. An experimental approach was conducted, where solar cells were produced at standard conditions and their backside studied by material analytical methods. LÄS MER