Sökning: "signalhund"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet signalhund.

  1. 1. Hundens betydelse i dagens samhälle

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Veronika Karlsen; [2006]
    Nyckelord :jakthund; vakthund; vallhund; herdehund; servicehund; signalhund; ledarhund; räddningshund; lavinhund; bevakningshund; ytsökhund; ammunitionsökhund; vapensökhund; minhund; polishund; spårhund; sökhund; narkotikahund; röksökhund; brandhärdhund; ID-hund; kriminalsökhund; likhund; bombhund; spermahund; cancerhund; mögelhund; röthund; malmletningshund; PCB-hund; kvicksilverhund; brukshund; rapporthund; klövjehund; draghund; kapplöpningshund; sällskapshund;

    Sammanfattning : The dog has played an important and significant role for mankind throughout history. It's no coincidence that they are known as "Man's best friend". Traditional tasks that the dog has performed include hunting, herding and guarding. LÄS MER