Sökning: "solskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet solskydd.

 1. 1. SOLBRUNHET – ETT OHÄLSOSAMT IDEAL I EN HÄLSOSAM GENRE? - En kvalitativ studie om solning och solbrunhet i ett svenskt hälso- och träningsmagasin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Nilsen; Jonas Sehlin; Anna Särén; [2020-06-03]
  Nyckelord :Solning; solbränna; solbrunhet; malignt melanom; skönhets- ideal; livsstil; träning och hälsa; semiotisk bildanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Studien vill djupare undersöka hur det svenska hälso- och träningsmagasinet Topphälsa förhåller sig till det faktum att exponering för solens strålar kan vara farligt och en problematisk aspekt av en livsstil. Vidare vill studien undersöka huruvida det går att se några förändringar kring detta förhållningssätt år 2008 jämfört med 2018. LÄS MER

 2. 2. Analys av inneklimat, totalkostnad och energianvändning för alternativa kylsystemlösningar : Modellering och simulering av fyra kylsystemlösningar för sju lokaliseringar i Sverige och Norge med fokus på inomhusklimat och kostnadsberäkningar

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Andersson David; Magnusson Victor; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med kraftigare lagstagning gällande energianvändningen för småhus ställs högre krav på isolering och lufttäthet vilket syftar till att minska energiförluster under uppvärmningssäsong. I dessa välisolerade och täta hus finns det under sommartid en risk för överhettning. LÄS MER

 3. 3. Värmebölja och bostäder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Olsson; Thomas Hevele; [2020]
  Nyckelord :Värmebölja; Övertemperaturer; Inomhustemperatur; Bostäder; Sommarvärme; Regelverk; Passiva åtgärder; Passiv kyla; Aktiv kyla; Komfortkyla; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur bygg- och fastighetsbranschen arbetar med problematiken kring värmeböljor och höga inomhustemperaturer i bostäder. Målsättningen är att få förståelse för problematiken, utreda och bidra med kunskap inom ämnet för bostäder i befintligt bestånd respektive nyproduktion. LÄS MER

 4. 4. Optimal fönsterstorlek för kontors- och behandlingsrum – Länssjukhuset Kalmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexandru Nicoară; Arvid Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Window; Miljöbyggnad; Daylight; Energy; Thermal indoor climate; Solar thermal load; Fönster; Miljöbyggnad; Dagsljus; Energi; Termiskt inneklimat; Solvärmelast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Next Generation Automotive Sun Visor : Product Development

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Torehov Ronnevik; [2019]
  Nyckelord :Sun visor; Product development; Solskydd; produktutveckling;

  Sammanfattning : The main purpose of the sun visor is to prevent the driver and passengers to get blinded by the sunlight. It is essential that the sun visor is not blocking the view and that the driver has a clear line of sight so that collisions can be prevented. LÄS MER