Sökning: "Mikael Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Mikael Karlsson.

 1. 1. Klassificering av latent diffusion genererade bilder : En metod som använder ett konvolutionellt neuralt nätverk för att klassificera latent diffusion genererade bilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sacharias Karlsson; Niklas Johansson; Mikael Freden; [2023]
  Nyckelord :Diffusion; AI; Deep learning; Image; CNN; ResNet50;

  Sammanfattning : Previous studies have used convolutional neural networks (CNN) to classify synthetic images created by generative adversarial networks (GANs) to confirm images as either being synthetic or natural. Similar to other research, this thesis will cover the classification of synthetic images witha CNN. LÄS MER

 2. 2. Att skriva fram barnet i vuxenlitteratur : Representation av barn- och ungdomen i Häng City och Populärmusik från Vittula

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felix Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Mikael Niemi; Mikael Yvesand; Populärmusik från Vittula; Häng CIty; barndom; ungdom; Susan Honeyman;

  Sammanfattning : In this essay I examine how childhood is represented in the novels Populärmusik från Vittula (2000) by Mikael Niemi and Häng City (2022) by Mikael Yvesand. Both of these works are intended for an adult audience, or at least not written with children and young adults in mind. LÄS MER

 3. 3. Kommunala miljöförvaltningars tillsyn av vård-/äldreboendes beredskap för värmeböljor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Mikael Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Climate adaptation; Elderly; Environmental code; Heatwave; Municipal environmental administration; Nursing home; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, heat waves have begun to be perceived as one of the biggest problems due to climate change. The Public Health Agency, which is the national supervisory guidance regarding health effects, has therefore updated its guidelines to ensure that regions and municipalities have sufficient information to carry out inspections in accordance with the Environmental Code. LÄS MER

 4. 4. Bristfällig tvångsvård - En kvalitativ intervjustudie om hur bristen på resurser påverkar behandlingspedagogers arbete inom SiS-hemmens verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mikael Bolmgreen; Natalie Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Youth care; resources; treatment; education background Nyckelord: Ungdomsvård; resurser; behandling; utbildningsbakgrund; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the lack of resources within a large treatment care organization (SiS) can affect the healthcare assistants professional work with the target group. The main focus was to investigate the contributing factors that affected the lack of resources in terms of the service providers work with the target group. LÄS MER

 5. 5. Obligatorisk träning på arbetstid : Förmån eller påtvingad träningshets?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Persson; Josefina Johansson Thörnberg; Daniella Karlsson; [2022]
  Nyckelord :physical activity; training; wellness; mandatory; organizational control; normative governance; ethics; privacy; fysisk aktivitet; träning; friskvård; obligatorisk; organisatorisk kontroll; normativ styrning; etik; personlig integritet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E,Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar. VT 2022. LÄS MER