Sökning: "Susan Honeyman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susan Honeyman.

 1. 1. Att skriva fram barnet i vuxenlitteratur : Representation av barn- och ungdomen i Häng City och Populärmusik från Vittula

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felix Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Mikael Niemi; Mikael Yvesand; Populärmusik från Vittula; Häng CIty; barndom; ungdom; Susan Honeyman;

  Sammanfattning : In this essay I examine how childhood is represented in the novels Populärmusik från Vittula (2000) by Mikael Niemi and Häng City (2022) by Mikael Yvesand. Both of these works are intended for an adult audience, or at least not written with children and young adults in mind. LÄS MER

 2. 2. Det utskrivna barnet : En studie av relationen till barnet som konstruktion i Mare Kandres tidiga författarskap (1984-1991)

  Magister-uppsats, Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Ylva Gripfelt; [2012]
  Nyckelord :Mare Kandre; In A Different Country; The Annunciation; Bübin s Kid; The Burning Tree; Aliide; Aliide; The Child; childhood; discourse analysis; cultural construction; social construction; life development; gender; Judith Butler; name-calling; hate speech; interpellation; subject; Mare Kandre; I ett annat land; Bebådelsen; Bübins unge; Det brinnande trädet; Aliide; Aliide; Barnet; barndom; diskursanalys; kulturell konstruktion; social konstruktion; utveckling; livsfaser; genus; Judith Butler; namn; öknamn; hatiskt tal; interpellation; subjekt; subjektivering;

  Sammanfattning : This MA thesis analyzes how the protagonists and the narrative structure relates to “the Child” as a linguistic/cultural construction in Mare Kandre’s early authorship (1984-1991). A thematic of children portraits defines this period of Kandre’s writing, which consits of the following works: In a Different Country (1984), The Annunciation (1986), Bübin’s Kid (1987), The Burning Tree (1988) and Aliide, Aliide (1991). LÄS MER