Sökning: "spillovereffekt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet spillovereffekt.

 1. 1. EG-domstolen och den institutionella balansen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Brännström; [2007]
  Nyckelord :institutionella balansen; EG-domstolen; neofunktionalism; integration through law; spillovereffekt; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur kan då domstolen påverka den institutionella balansen? Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur domstolen kan påverka den institutionella balansen och identifiera och diskutera eventuella problemområden relaterat till detta, samt se om det går att förklara domstolens handlande med hjälp av mina valda teorier. Den institutionella balansen, tanken om att en institution inte ska inkräkta på en annans av fördragen tilldelade maktområde, ska övervakas av EG-domstolen. LÄS MER

 2. 2. Förnöjelse i en Kärleksrelation

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Anette Ulfhager; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka olika faktorers betydelse för tillfredsställelsen i en kärleksrelation. Framförallt; anknytning, konflikt och copingstilar, samt inre/yttre sexuell locus of control, relationsfaktorer, spillovereffekt; påverkan mellan partners relationstillfredsställelse och konfigurationen av pars anknytningsstilar. LÄS MER