Sökning: "sprutbetong"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet sprutbetong.

 1. 1. Acceleratorers påverkan för sprutbetongens tidiga hållfasthet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Filippa Berndtsson; Harun Suleyman Bal; [2019]
  Nyckelord :Shotcrete; strength development; Accelerator; Admixture; Hardening accelerator; Shotcrete accelerator.; Sprutbetong; Hållfasthetsutveckling; Accelerator; Tillsats; Hållfasthetsaccelerator; Sprutbetongaccelerator;

  Sammanfattning : Vid underhållsarbeten av trafikerade tunnlar stängs trafiken av. Därav sker dessa arbeten oftast nattetid. För att kunna släppa på trafiken igen så snabbt som möjligt eftersträvas effektiva förstärkningsarbeten. Av säkerhetsskäl kan utökade hållfasthetskrav förekomma för sprutbetong som förstärkningsmetod. LÄS MER

 2. 2. Deformationsmätningar av förstärkningsbågar i biotitområden i LKAB:s gruva i Malmberget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Ylmefors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att gruvbrytningen går djupare förändras förutsättningarna för malmbrytning. Med djupet ökar de vertikala bergspänningarna och beroende på brytningsmetod kan även de horisontella bergspänningarna öka. LÄS MER

 3. 3. Temperaturmätningar i inklädnadssystem och sprutbetong inom Norra länken

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Irfan Behaderovic; Nora Khaled; [2019]
  Nyckelord :Rock reinforcement; Shotcrete; Temperature; Cladding system; Frostbite; Temperaturmätningar; Sprutbetong; Norra länken; Frostbeständighet; Exponeringsklasser; Inklädnadssystem; Bergförstärkning.;

  Sammanfattning : Just nu pågår stora anläggningsprojekt i Stockholm där Trafikverket försöker leda om trafiken från stadskärnan. Därför utfördes projektet Norra länken. Norra länkens tunnelkonstruktion är uppbyggd med ett inklädnadssystem och bergförstärkning som består av sprutbetong. LÄS MER

 4. 4. Optimization of the steel-fiber dosage in shotcrete used in the Kankberg mine

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Pontus Larsson; [2018]
  Nyckelord :rock mechanics; shotcrete; bergmekanik; sprutbetong;

  Sammanfattning : The Swedish metal company Boliden has since the early 20th century been mining deposits in the mining field commonly referred to as the Skelleftefield in northern Sweden. The youngest of the active mines is the Kankberg mine which is an underground mine whose reserve contains gold and tellurium. LÄS MER

 5. 5. An experimental study of the validity of the round panel test method for shotcrete

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Nadia El zain; [2018]
  Nyckelord :Shotcrete; sprayed concrete; yield line theory; tunnel lining; steel fibers; round determinate panels; test beams; Sprutbetong; runda plattor; tunnelbeklädnad; fiberarmerad sprutbetong; stålfibrer; böjdraghållfasthet; balkar; mätosäkerhet;

  Sammanfattning : Shotcrete (sprayed concrete) was used for the first time in 1914 and has become of  growing importance in stabilizing the excavated tunnel sections over the past century.  Even though the technology develops, there are some difficult tasks such as the design of a bolt anchored tunnel lining made of shotcrete. LÄS MER