Sökning: "static program analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden static program analysis.

 1. 1. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
  Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

  Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER

 2. 2. Analyzing and Reducing Compilation Times for C++ Programs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Dennis Mivelli; [2022]
  Nyckelord :C ; Compilation; Build; Dependencies; File Dependencies; File inclusions; Time; Speed; Compilation time; Build time; Design patterns; PImpl; Bridge; Dependency injection; Pointer to implementation; Mocking; GoogleTest; gMock; large; large-scale; Reduce; Reduce compilation times; Reduce build times; C ; Kompilering; Byggtid; Beroenden; Filberoenden; Filinkluderingar; Tid; Hastighet; Kompileringstid; Designmönster; PImpl; Bridge; Dependency injection; Pointer to implementation; Mockning; Mocking; GoogleTest; gMock; Storskalig; Minska kompileringstid; Minska;

  Sammanfattning : Software companies often choose to develop in C++ because of the high performance that the language offers. Facilitated by static compilation and powerful optimization options, runtime performance is paid for with compilation time. LÄS MER

 3. 3. Laminated veneer lumber floor : An evaluation of performance

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Lisa Nuszkowski; Mylan Tran; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ongoing climate change has become a very discussed and accurate topic. A fifth of the Swedishemissions of greenhouse gases originate from buildings (Boverket, n.d). LÄS MER

 4. 4. Automatically Choosing Implementations for Abstract Data Types

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alfrida Mattisson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The data structures that are used in a program can have a significant effect on how well it performs. The main objective of this degree project is to make the choice of data structures automatic by using abstract data types and developing an algorithm that applies static program analysis to make an as optimal choice as possible. LÄS MER

 5. 5. Filtering False Positive Alarms in JavaDL and Language Experience Report

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Karl-Oskar Rikås; Frank Weslien; [2021]
  Nyckelord :static program analysis; alarm filtering; feature engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : JavaDL is a domain-specific language (DSL) for writing static program analyses in a declarative logic programming style, based on Datalog. The key feature of this DSL is the ability to pattern-match on literal source code syntax and reason non-locally through declarative programming. LÄS MER