Sökning: "stockholmsbörsen"

Visar resultat 1 - 5 av 746 uppsatser innehållade ordet stockholmsbörsen.

 1. 1. Utdelning på Stockholmsbörsen - sedelpress i dubbel bemärkelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henric Anders Ihr; Milton Löfgren; Oscar Lundahl; [2023]
  Nyckelord :Stockholmsbörsen; Large Cap; Utdelning; Abnormal avkastning; Signaleringshypotesen; Irrelevansteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utdelning på Stockholmsbörsen- sedelpress i dubbel bemärkelse? En studie som undersöker om valet av utdelningsnivå påverkar företagsvärdet för bolag i Sverige.... LÄS MER

 2. 2. Leder jämställda styrelser till högre lönsamhet? : En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställda styrelser och företags lönsamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Lindelöf; Lucas Benjaminsson; [2022]
  Nyckelord :Profitability; gender equality; company boards; Sweden; Small Cap; Mid Cap; ROE; Tobin’s Q.; Lönsamhet; jämställdhet; bolagsstyrelser; Sverige; Small Cap; Mid Cap; RE; Tobin’s Q.;

  Sammanfattning : Syfte: För tio år sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag om direktiv gällande jämställdhet i börsnoterade företags bolagsstyrelser. 2020 återuppväcktes frågan och är idag högst aktuell. LÄS MER

 3. 3. The Magic Formula och Canslim på Mid- och Large Cap : Vilken investeringsstrategi ger högst avkastning på stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Nils Jadelind; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish people tend to save their money in saving accounts instead of investing it. This study will examine how the investment strategies Magic Formula and Canslim perform on the different subgroups Mid Cap and Large Cap on the Swedish stock market. The purpose of this study is to test which strategy yields the highest return. LÄS MER

 4. 4. Börsnotering - En framgångssaga? : En kvantitativ studie om börsnoteringar och bolags finansiella prestation på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniella Ciftci; Céline Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :Initial Public Offering; financial performance; profitability; profit growth; return on equity; Stockholm Stock Exchange; Börsnotering; finansiell prestation; lönsamhet; vinsttillväxt; avkastning på eget kapital; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Background: Research shows that there are incompatible outcomes for companies who have completed an Initial Public Offering, which entails difficulties in ascertaining what acompany's financial performance will look like after the Initial Public Offering. Purpose: The purpose of the study is to investigate whether an Initial Public Offering resultsin an improvement or a deterioration in companies' financial performance in connection with a stock exchange listing on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

 5. 5. Marknadens reaktion på annonsering av förvärv hos tillväxtföretag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caspher Maxnér; David Rimbe; [2022]
  Nyckelord :Event study; Acquisition; Growth companies; Efficient market hypothesis; Hubris hypothesis; Abnormal return.; Händelsestudie; Förvärv; Tillväxtföretag; Effektiva marknadshypotesen; Hybrishypotesen; Abnormal avkastning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida tillväxtföretag genererar en abnormal avkastning i samband med annonsering av ett förvärv. Studien genomför en händelsestudie där 30 noterade företag på Stockholmsbörsen har blivit utvalda genom olika urvalskriterier, till exempel köpeskilling och typ av företag. LÄS MER