Sökning: "tariff"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet tariff.

 1. 1. Integrating the African market without trade facilitation - Tariffying?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Berlin Jarhamn; Kevin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ad valorem equivalent; AfCFTA; Intra-African trade; Trade Facilitation; Business and Economics;

  Sammanfattning : A new trade agreement, the African Continental Free Trade Area, was signed in 2018 and will unite the African nations into one trade union. The agreement seeks to integrate the African markets in several ways, with two objectives being to reduce tariffs with 90 percent and improve the level of trade facilitation within the continent. LÄS MER

 2. 2. A market-based instrument for renewable energy : Modelling a dynamic price function for local areas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Carl Flygare; [2019]
  Nyckelord :renewable energy; pv; solar cells; solar power; electrical grid; dynamic; economy; policy; tariff; förnyelsebar energi; pv; solceller; solenergi; elnät; dynamik; ekonomi; policy; tariff;

  Sammanfattning : This thesis describes the current situation of the electrical grid on a general level and contemporary support policies for residents who feed renewably produced electricity into the grid within a Swedish context. It shows which issues currently exists and suggests a new way to value overproduced renewable electricity which is not self-consumed. LÄS MER

 3. 3. Economic MPC for a Flemish household with PV and a heat pump

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vicenc Calduch Jornet; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy consumption of the building sector accounts for 40% of the global use, most ofwhich are employed for Heating, Ventilation, and Air-Conditioning, together with WaterHeating. In 2016, the European residential sector represented 25.4% of the final energyconsumption with households using up to 80% of it to meet the heating demands. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic analysis of combined heat pump and PV systems in Austria

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Twan Schreurs; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the increasing amount of buildings that are being renovated in Austria, the potential of replacing conventional heating systems with heat pumps increases and thus CO2 emissions could be reduced. Several companies therefore focus on installing combined heat pump and PV systems. LÄS MER

 5. 5. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER